De versoepelingen rond onder meer code 95 van het CBR zijn in lijn met het besluit van het kabinet om de coronamaatregelen iets aan te passen. Het CBR is blij dat het ruimte krijgt voor de hervatting van cursussen, theorie-examens voor het beroepsvervoer en theoretische nascholing. Voor 30 maart worden geen verdere versoepelingen verwacht voor de rijvaardigheidsinstantie.

Beroepsexamens inplannen

Bij het inplannen van theorie-examens voor het beroepsvervoer zijn als eerste de kandidaten aan de beurt van wie het theorie-examen niet kon doorgaan tijdens de lockdown. Hiervoor heeft het CBR tot en met mei plekken vrijgehouden. Alles kan zonder dubbele kosten worden ingehaald. Plekken voor nieuwe theorie-examens kunnen gereserveerd worden voor de periode vanaf juni.

Geldigheid code 95

Certificaten, passen of examenuitslagen die vanwege de coronamaatregelen dreigen te verlopen, zijn vanuit de overheid verlengd. Ook de geldigheid van rijbewijzen en code 95 is opnieuw verlengd.

Hygiënemaatregelen

De huidige hygiënemaatregelen van het CBR blijven gelden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dit voor de veiligheid van onze klanten, opleiders en medewerkers.