Leerwerkplekken waar student-werknemers goed worden begeleid, zijn van groot belang voor de toekomst van de sector en de leerbedrijven. Ook dit jaar vond de jury de kwaliteit hoog van de genomineerde leerbedrijven voor de verkiezing van het Beste Leerbedrijf: Combex Bouwlogistiek, Duijghuijzen Internationale Expediteurs en Grando Logistics. De keuze van de jury viel uiteindelijk op het laatstgenoemde bedrijf. “Grando Logistics is een bedrijf waar de student niet alleen in een warm nest terechtkomt, maar in alle opzichten centraal staat. Bovendien is Grando Logistics een zeer sociaal en innovatief leerbedrijf.” 

Grando Logistics is Beste Leerbedrijf

Voor de jury was dit laatste doorslaggevend. Grando Logistics is naar het unanieme oordeel van de jury dé winnaar van de verkiezingen voor het beste leerbedrijf van het jaar 2022 in de sector. De jury bestaat uit Gabby Delhaas, manager instroom & mobiliteit bij STL, Caroline Blom, adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid bij TLN, Irene Rensink, consulent transport en logistiek bij FNV en Bart Donders, manager transport bij Cevotrans en winnaar van vorig jaar.

‘Jongeren zien vaak hun toekomst in de combinatie van logistiek en automatisering. Er zijn veel mogelijkheden. De logistiek is breed’

Frank van de Griendt, directeur-eigenaar Grando Logistics

Grando Logistics bezorgt keukens en badkamers van Grando bij particulieren in Nederland en België. De onderneming heeft 45 werknemers en op dit moment volgen zeven studenten de bbl-opleiding tot vrachtwagenchauffeur en drie de bbl-opleiding tot logistiek medewerker. Directeur-eigenaar Frank van de Griendt heeft als praktijkopleider tevens een algemeen coachende rol en vervult die taak met grote passie. Hij is zelf ooit gestart als bbl-student en miste toen de begeleiding en support op de werkvloer; hij wil het voor zijn studenten beter doen. Van de Griendt vindt het “absoluut belangrijk” dat jongeren in aanraking komen met de zeer gevarieerde werkzaamheden in een logistiek bedrijf. “Zij zien vaak hun toekomst in de combinatie van logistiek en automatisering. Er zijn veel mogelijkheden. De logistiek is breed.”

Leerlingen met een rugzakje

Op het behalen van het ‘Beste Leerbedrijf’ is Van de Griendt heel trots. Hij is zeer betrokken bij zijn studenten en gaat een stapje verder dan anderen. “Ik maak me zorgen over hoe ze het op school doen en ben betrokken bij hun thuissituatie. Ik vind het belangrijk dat zij hun studie afmaken. Ze hoeven niet jarenlang te studeren, als zij hun diploma maar halen.” 

beste leerbedrijf grando logistics frank van de griendt
Frank van de Griendt: “Voor veel bedrijven zijn de afgestudeerden die bij ons worden opgeleid heel waardevol.”© Marco Hofsté

Grando Logistics onderscheidt zich van andere bedrijven bij het opleiden en begeleiden van mbo-studenten door hen veel aandacht, steun en vertrouwen te geven. Ook studenten met gedrags- en/of leerproblemen krijgen een kans bij het logistieke bedrijf, dat in hen investeert met extra aandacht en begeleiding. Denk hierbij aan statushouders, studenten afkomstig uit een pleeggezin, studenten met adhd of autisme of met ‘een ander rugzakje’. Grando Logistics is volgens de jury in vele opzichten een voorbeeld voor andere bedrijven en daarom de terechte winnaar. 

Emplooi elders

Het bedrijf is een kweekvijver voor bbl-studenten, maar profiteert daar zelf slechts ten dele van. De gemiddelde leeftijd bij Grando Logistics is 32 jaar. “Studenten krijgen de kans in dienst te treden bij Grando Logistics”, vertelt Van de Griendt. “Als zij van dit aanbod gebruikmaken, doen ze dit vanwege de diversiteit aan werkzaamheden en de goede werksfeer. Ook waarderen werknemers bij ons het klantcontact heel erg. Als ze dat leuk vinden, gaan ze niet meer weg. Maar ondanks de inzet van vele hulpmiddelen als steek- en palletwagens en verhuisliften moeten werknemers af en toe sjouwen. Het werk is redelijk fysiek zwaar bij ons. Voor veel bedrijven zijn de afgestudeerden die bij ons worden opgeleid heel waardevol. Chauffeurs hebben bij ons veel ervaring opgedaan met het rijden op een bestelbus met laadklep, een bakwagen en trekker-trailer. De arbeidsmarkt is erg krap. Als zij geen zin meer hebben in het sjouwwerk, kunnen zij gebruikmaken van aanbiedingen die zij krijgen van andere bedrijven via Facebook. Niet-leerbedrijven profiteren hiervan. Dat is voor ons jammer, omdat voor ons na hun opleiding het terugverdienen begint.”

Een deel van de studenten vindt door de enorme krapte op de Brabantse arbeidsmarkt uiteindelijk emplooi bij bedrijven waar het chauffeurswerk fysiek iets minder zwaar is. Als leerbedrijf dient Grando Logistics in belangrijke mate een maatschappelijk en sectorbelang. De prijs is dan ook tevens bedoeld als steun in de rug, zo vindt de jury. 

Begeleiding studenten

Studenten die de opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen, beginnen op de auto als bijrijder. Na het behalen van het rijbewijs B gaan de studenten op pad in een bus met laadklep. “Die bus is speciaal voor de studenten aangeschaft. Dat ze direct de weg op mogen, vinden ze fantastisch.” Vervolgens groeien ze stapsgewijs door naar de bakwagen en de trekker-oplegger. Daarbij worden zij steeds begeleid door een praktijkopleider en een ervaren chauffeur die studenten de kneepjes van het vak bijbrengt. Grando Logistics heeft vier praktijkopleiders die ieder gemiddeld twee studenten begeleiden. De studenten maken tevens kennis met warehouse, planning en kantoor. 

Voor iedere student wordt een opleidingsplan op maat gemaakt. Tijdens het gehele leerwerktraject blijft de praktijkopleider met de student in gesprek over zijn of haar wensen en behoeften en past zo nodig het traject aan. Maatwerk, aandacht en persoonlijke begeleiding zijn de kernwoorden in het traject. Drie keer per jaar vindt er een evaluatie plaats met STL en het roc over de voortgang van het leerwerktraject en schoolopdrachten van de student. Ook is er tussentijds regelmatig contact met STL en het roc. Maandelijks werken de studenten met hun praktijkopleider aan hun opdrachten. De praktijkopleider beoordeelt de opdrachten. De verantwoordelijkheid voor het maken van de opdrachten ligt bij de student zelf. Blijft de student achter, dan neemt de praktijkopleider contact op met de school. Gesprekken, afspraken en beoordelingen worden schriftelijk vastgelegd.

Over de verkiezingen

Voor de 500.000 mbo-studenten in ons land is het leren in de praktijk een onmisbaar onderdeel van hun opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen, heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in 1996 de verkiezing van het Beste Leerbedrijf ingesteld. Sinds 2009 krijgt ook de Beste Praktijkopleider een prijs. STL organiseert deze verkiezingen voor de sector transport en logistiek.

john van akkeren beste praktijkiopleider
John van Akkeren is de beste Praktijkopleider Transport en Logistiek 2022. © Marco Hofsté

John van Akkeren, managementadviseur en praktijkbegeleider bij Mepavex Logistics/H.Essers in Bergen op Zoom, is gekozen tot de Beste Praktijkopleider Transport en Logistiek 2022. Via een speciale website konden mensen stemmen op drie praktijkopleiders die op basis van een voorselectie waren genomineerd en met een filmpje werden gepresenteerd. Van Akkeren was met de meeste stemmen de publieksfavoriet. Jurylid Gabby Delhaas: “John van Akkeren vindt het fantastisch om met jongeren te werken en ze wegwijs te maken in de logistiek. Momenteel heeft hij vijftien mbo-studenten onder zijn hoede. In de afgelopen 24 jaar heeft hij in totaal zo’n tweehonderd studenten begeleid. Hij is zeer deskundig en inspireert studenten op een manier die past bij hun belevingswereld.” Runners-up Beste Praktijkopleider zijn Anita de Groot, hr-manager en praktijkbegeleider bij Driessen Speciaal Transport in Horst, en Patrick Redmeijer, teamleider transport bij Bidfood Groningen. 

Arjanne Brul van GVT uit Veendam pakte de titel STL Logistiek Talent 2022. De titel STL Transport Talent 2022 ging naar Donovan de Meijere. Hij werkt bij Transportbedrijf R. Nagel in Oude Meer. De nummers twee en drie zijn: Daan Peters (Duijghuijzen Internationale Expediteurs, Beuningen) en Marc Vluggen (Convoi, Maastricht Airport).