Dit zegt Machiel Bode, sectorspecialist Transport, Logistics & Mobility bij ING, naar aanleiding van door het CBS gepubliceerde arbeidsmarktcijfers. Daaruit blijkt dat de spanning op de arbeidsmarkt in het eerste kwartaal van 2022 verder is toegenomen. Stonden er in het laatste kwartaal van 2021 nog 106 vacatures tegenover elke 100 werklozen, een kwartaal later is dat opgelopen tot 133 per 100. Bode: “Corona heeft sommige deelmarkten zoals de automotive, horeca en personenvervoer hard geraakt, terwijl andere deelmarkten, zoals de retail en last mile delivery, juist profiteerden van de verschoven transportvraag.”

Meeste grijze hoofden in transportsector 

“In hardgeraakte deelmarkten hebben transportbedrijven gedwongen afscheid moeten nemen van een deel van hun chauffeurs”, vervolgt Bode. “Sommige van deze chauffeurs zijn bij andere bedrijven in de sector aan de slag gegaan.”

Afgezien van corona zorgt de vergrijzing ook voor een uitstroom van chauffeurs. Bode: “De transportsector kent het hoogste aantal 55- tot 75-jarigen in de werkzame beroepsbevolking in Nederland. Daar staat tegenover dat in het afgelopen jaar door corona minder focus lag op de instroom van nieuwe chauffeurs via opleiding, werving en selectie. Ook zijn steeds meer chauffeurs voor zichzelf begonnen. Zo is het aantal eigen rijders met bijna vijfhonderd toegenomen in het afgelopen jaar.”

Lees ook: ‘Veel mensen van buiten de sector hebben er een achterhaald beeld van’

Daar komt bij dat aan de vraagzijde de behoefte aan chauffeurs enorm toenam. “Vanwege de aangetrokken economie en de toegenomen belevering rechtstreeks aan consumenten is er een groeiende vraag naar transportcapaciteit.”

Sector kampt met ontgroening

Naast de vergrijzing en een grotere uitstroom naar pensioen is er dus ook sprake van ‘ontgroening’ in de sector, aldus Bode. “Het beroep van chauffeur is niet aantrekkelijk genoeg voor voldoende instroom van jongeren. Voor een redelijk salaris is het namelijk nodig om veel uren te draaien. Dat sluit niet aan bij de wens van jongeren om privé veel tijd door te kunnen brengen. Jongeren willen bijvoorbeeld in deeltijd kunnen werken of een vaste dag vrij zijn.”