Transport & Logistiek informeert onder meer over juridische zaken, uitleg sociale aspecten, techniek, logistiek, milieu en bedrijfswagennieuws. Transport & Logistiek is het platform voor ondernemers, leidinggevenden en belanghebbenden op het gebied van transport en logistiek. Het magazine Transport & Logistiek verschijnt elf keer per jaar.

UITGEEFTEAM TRANSPORT VAKMEDIA

Wouter Sanders (uitgever vakmedia)
Martin ten Hoven (salescoördinator)

REDACTIE

Annelies van Stijn (coördinatie)
[email protected]
Anita Hestens
[email protected]
Algemeen
[email protected]

HOOFDREDACTEUR

Ingrid Damen
E [email protected]

ADVERTENTIES

Martin ten Hoven
[email protected]
T 06 46118259

ABONNEMENTEN

Voor aanvragen/wijzigen abonnement op Transport & Logistiek:
[email protected]
T 088 2266651

ART DIRECTION

Studio 3017, Poortugaal

VORMGEVING

Content Innovators, Den Haag

DRUK

Veldhuis Media, Meppel