FedEx Express Europe is een dochteronderneming van de Amerikaanse FedEx Corporation en het is actief in Nederland. 15% van de eigen vrachtwagens in ons land, rijdt sinds november op Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) van Shell. In de komende weken hoopt het exprestransportbedrijf dat op te schalen naar 50%. De trucks die de duurzame diesel gebruiken, zijn allemaal Volvo FH420-trekkers. Om hoeveel voertuigen het in aantallen gaat wil het exprestransportbedrijf niet kwijt.  

Shell begon in april vorig jaar met het aanbieden van hernieuwbare diesel aan vrachtwagenklanten. Het olieconcern noemt zijn HVO Shell Renewable Diesel. De biologische brandstof wordt gemaakt van organisch materiaal en restafval. Daarbij gaat het hoofdzakelijk om plantaardige oliën zoals frituurvet, en dierlijke vetten. HVO wordt in de markt ook wel aangeboden onder de naam blauwe diesel en is de meest duurzame dieselvariant van dit moment. Vergeleken met reguliere B7-diesel kan met de brandstof, volgens Shell, een CO2-uitstoot behaald worden die tussen 80 en 90% lager is. Door het hoge cetaangetal zijn de NOx- en stikstofemissies eveneens lager, aldus het olieconcern, en produceert de motor minder geluid.  

Extra brandstof mee  

Shell Renewable Diesel kan op veertien truckstations getankt worden in Nederland. Een daarvan staat in het Gelderse Oosterhout. Van dat tankpunt maakt FedEx gebruik. Dat ligt het dichtst bij Duiven, waar de Europese road network hub van het bedrijf gevestigd is. Van daaruit vervoert de onderneming met trekker-opleggercombinaties hoofdzakelijk pakketten naar Duitsland, Scandinavië, Polen, Frankrijk en Spanje.  

Hoewel FedEx aangeeft dat de HVO van Shell en gewone diesel probleemloos door elkaar kunnen worden toegepast, kiest het exprestransportbedrijf daar niet voor. “Om de impact van het gebruik van hernieuwbare diesel op onze activiteiten nauwkeurig te kunnen evalueren, nemen de trucks extra hernieuwbare diesel mee. Zo rijden ze de complete rit op dezelfde diesel”, zegt een woordvoerder van FedEx Express Europe. Hij geeft ook aan dat de trucks zonder enkele aanpassing op de HVO kunnen rijden.  

Lees ook: ‘Elektrisch rijden komt eraan, hvo100 is nú een uitkomst’

FedEx Express Europe heeft nu enkele maanden ervaring met de brandstof. Aan senior vicepresident planning & engineering Vinay D’Souza de vraag hoe het bevalt. “Onze ervaring is tot nu toe zeer positief. We hebben nog geen technische problemen geregistreerd, zoals het blokkeren van motoren, wat we in het verleden met andere alternatieve brandstoffen wel hebben meegemaakt (welke dat waren wil FedEx in het midden laten, red.). Daarnaast zien we geen negatieve invloed op de prestaties, of minder verreden kilometers per liter brandstof. Zelfs niet op koudere dagen.”  

CO2-neutraal in 2040  

D’Souza geeft aan dat zijn bedrijf HVO als tussenoplossing ziet naar een volledig koolstofvrij zwaar transport. Twee jaar geleden maakte FedEx bekend dat het uiterlijk in 2040 wereldwijd CO2-neutraal wil opereren. Dat is inclusief de zogenoemde scope 3-emissies, de indirecte CO2-uitstoot van uitbestede transportdiensten.  

Voor de pakketbezorging betekent dit voornemen een overgang naar elektrische bestelbussen. D’Souza zegt hierover: “50% van alle nieuw aangeschafte pick-up- en delivery-voertuigen moeten in 2025 elektrische modellen zijn, oplopend naar 100% tegen 2030. In Nederland gaan we daar dit jaar een grote slag mee maken. Zo komt er voor de inzet van elektrische bestelbussen in Amsterdam en omgeving een laadinfrastructuur bij een van onze vestigingen in die regio. In 2025 willen we op dertien vestigingen elektrische voertuigen hebben en daarmee alle grote Nederlandse steden bedienen.”  

Een veel grotere uitdaging noemt D’Souza het CO2-neutraal maken van het zwaardere en lange-afstands vrachtvervoer. “De technologie om onze sector helemaal vrij te kunnen maken van fossiele brandstoffen, is nog volop in ontwikkeling. Ondertussen nemen we al wel maatregelen waarmee we de CO2-uitstoot van onze eigen voertuigen kunnen reduceren. In dat kader is hernieuwbare diesel een veelbelovende tussenoplossing. Daarmee kunnen we de CO2-emisies van onze vloot, van well-to-wheel, nu al aanzienlijk reduceren.”  

Dubbeltjes duurder  

FedEx maakt die keuze ondanks dat HVO gemiddeld een paar dubbeltjes per liter meer kost dan fossiele diesel. D’Souza: “In de businesscase hebben we rekening gehouden met het feit dat deze oplossing voorlopig duurder is. Het prijsverschil fluctueert echter. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van de grondstof voor het produceren van de duurzame diesel en de schommelende prijzen van reguliere diesel. We hopen dat onze keuze om deze HVO te gebruiken zal helpen bij het opschalen en verbeteren van de beschikbaarheid van alternatieve brandstoffen.”  

Behalve verdere uitbreiding in Nederland – naar 50% dus van de eigen zware langeafstandstrucks – onderzoekt FedEx ook de mogelijkheid om HVO elders in Europa in te zetten. “In het Verenigd Koninkrijk zijn vergelijkbare alternatieve diesels beschikbaar”, geeft D’Souza aan. “Alleen liggen de tankstations waar die verkrijgbaar zijn, momenteel nog niet gunstig voor ons. Om dat op te lossen onderzoeken we de mogelijkheden om mobiele tankstations of bunkertanks te gebruiken. Daarmee zouden we de brandstof tevens in andere landen kunnen testen. Als de er in Europa meer HVO beschikbaar komt, kunnen we grotere stappen zetten in het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen. Door nu al deze keuze te maken, hopen we dat proces positief te beïnvloeden.”  

Lees ook: DGL en Bostik verminderen CO2-uitstoot met hvo100