Hoewel veel bedrijven zich veilig wanen, is de kans groot dat zij vroeg of laat slachtoffer worden van cybercriminaliteit. Bedrijven zijn immers digitaal op allerlei manieren met elkaar vervlochten. Inmiddels heeft dan ook meer dan driekwart van de bedrijven wel eens te maken gehad met cybercriminaliteit, zo blijkt uit onderzoek van ABN AMRO onder zakelijke klanten. Bij de meting vorig jaar gold dit nog voor ‘slechts’ 45% van de ondervraagden.