Joeri de Bruyn (44) leidt het transportbedrijf in Oudewater samen met zus Tirza. Vijf jaar geleden zetten ze de eerste stappen op het gebied van meer duurzame vormen van zwaar transport. “Met Ballast Nedam hebben wij het toen uitvoerig gehad over duurzaamheid, de klimaatwet en onze lange-termijn visie daarop.”

Prikkelende onderwerpen waar Joeri zich samen met Sina Ojaghi (manager duurzame ontwikkeling) graag over boog. “Het was een oogopener en een mooi project om uit te zoeken, en daar onze toekomstvisie op verder te bouwen.” Ze hebben zich ingelezen in stikstofrapportages, bezochten opdrachtgevers en leveranciers, en namen stapels rapporten door over elektrische en waterstofoplossingen.

Vooruitkijken

In 2021 ging het spel echt op de wagen. De Bruyn (100 medewerkers en een vloot van 85 wagens) schafte de eerste vier elektrische Volvo-trekkers aan en zo begon het grote ‘accu-avontuur’.

In eerste instantie deden ze elektrisch vervoer ‘gewoon ernaast’, maar al snel was duidelijk dat dat niet werkte. Joeri: ”Vroeger hadden we maandcijfers, dan keek je terug op wat geweest was. Maar dan ben je altijd te laat. Nu willen we vandaag weten hoe het morgen gaat lopen. Want elektrisch vervoer is echt een nieuwe wereld. Voorheen (het familiebedrijf bestaat ruim 60 jaar, Joeri en Tirza zijn de derde generatie) was iedereen hier een probleemoplosser. Maar dat werkt niet meer. Je moet nu uitgaan van een totaal andere benadering. Vooruitdenken, organiseren, regelen, de mensen erbij betrekken; ons vak is als het ware opnieuw geboren.”

Weerstand en tegenwind

Bij De Bruyn krijgen ze extra energie van al die nieuwe uitdagingen, maar ze zien ook dat veel mensen en bedrijven een afwachtende houding aannemen. Ojaghi: ”Elektrisch rijden is in feite een compleet nieuw bedrijf, dat naast het traditionele transport opkomt. We zitten in een transitie. Dat betekent ‘veranderen’ en dat geeft weerstand. Dat is gezond, maar je hebt wel daadkracht en een goed team en de juiste opdrachtgevers nodig om hier met elkaar in te groeien. Dat we met het transport een andere kant op gaan is duidelijk, en daar hebben we ons met elkaar in te ontwikkelen. Wij zien dat als een kans. Wij besteden veel tijd en aandacht om alle betrokkenen in de gehele keten aan te wakkeren en te kiezen voor duurzaamheid. We willen bereidheid creëren voor langdurige partnerships. Dat is volgens ons ook de enige manier om duurzaamheid van de grond te krijgen.”

En dat zoiets niet altijd van een leien dakje gaat is duidelijk. “Tuurlijk, we zijn nu op missie. En je weet nooit wat op je pad komt. Maar wij kunnen wel omgaan met een fikse tegenwind van tijd tot tijd, daar word je alleen maar sterker van.”

Daar komt bij dat grote bouwondernemingen al verder zijn met het thema, en daar sluit De Bruyn naadloos bij aan. Joeri: ”Zij werken met een duurzaamheidsagenda die zich minstens uitstrekt over de komende tien jaar, en zijn dus naarstig op zoek naar partijen die oplossingen kunnen bieden. Ze willen niet een voorzichtig ‘oké, we gaan het eens proberen…’, horen. Nee, ze wensen te horen: ‘Yes, wij gaan dat doen!’”

En in dat opzicht hebben ze aan De Bruyn een goede partij. Daar houden ze wel van doorpakken. Zo zette de directie recent de handtekening onder een koopcontract voor nog eens acht nieuwe elektrische vrachtwagens. Het gaat om trekkers, kraanwagens en 8x4 vrachtwagens van zowel Mercedes-Benz als van Volvo. Voor het gebruik daarvan sluiten ze met hun opdrachtgevers meerjarige contracten af, want dat is onlosmakelijk verbonden met de overschakeling naar duurzaam transport; dat is echt investeren voor de lange termijn.

Lees ook: “Verduurzaming bouwtransport is complexe puzzel”

Zonder stress op pad

Maar niet alleen het wagenpark werd aangepast. Interne structuren werden danig veranderd, oude routines aangepast en chauffeurs worden speciaal getraind voor elektrisch Transport, een compleet ander discipline. En er werden ook nieuwe mensen aangetrokken. Zo kwam EV-expert Baris Erol over van Volvo-dealer Van Dijk. Hij werkt nu als zero-emissie manager in Oudewater.

Aan hem de taak om de chauffeurs bij te staan en ze onderweg optimaal te ondersteunen om de gezamenlijke doelstellingen te behalen. Dus door alle kopzorgen over hun accucapaciteit en de vraag of ze tijdig bij de volgende laadpaal zijn, op voorhand weg te nemen. Simpelweg door een goede planning te maken en alle betrokken partijen aangesloten te houden.

Het belang van communicatie mag daarbij niet onderschat worden. Ojaghi:”Je moet werkelijk iedereen meenemen. Simpelweg een prijsje opvragen is er niet meer bij. Wij gaan altijd in gesprek met onze opdrachtgevers. Dit om het samen werkbaar te maken. Met negen elektrische grond-, weg- en waterbouwtrucks en diverse partijen hebben we het wegdek van de N59 vernieuwd. In drie weken tijd en met dubbele shifts hebben we die klus geklaard. Maar er was daar maar één oplaadpunt. Dan moet je dus hele goede afspraken maken om te voorkomen dat auto’s daar onnodig staan te wachten. Sommige chauffeurs moesten gaan opladen terwijl ze nog 80% capaciteit hadden. Dat klinkt misschien raar, maar het was nodig om de hele operatie vlot te laten verlopen.”

Samenwerken 

‘Samenwerken’ en ‘van elkaar leren’, het zijn terugkerende begrippen bij het gesprek op het hoofdkantoor in Oudewater, dat momenteel grondig wordt verbouwd om het nog duurzamer te maken. Want wat je preekt moet je ook in de praktijk toepassen, zo is de opvatting hier.

En als het aan Joeri ligt is het einde van nieuwe samenwerkingsverbanden nog lang niet in zicht. “In de kippermarkt is de belading 40%. Dus 60% van de tijd rijdt zo’n vrachtwagen leeg. De bedoeling is om die percentages om te draaien. Hoe? Bijvoorbeeld door een match te zoeken met andere partijen. Sommige ondernemers zijn nu nog best wel bang dat als ‘Pietje’ bij ‘Klaasje’ komt, ze straks een klant kwijt zijn. Maar mijn idee is dat we daar anders naar moeten kijken. Het is toch raar dat een bedrijf uit het noorden van het land hier in Zuid-Holland rijdt en wij daar? En soms kan het een praktische oplossing zijn om het ene werk door te schuiven om combi te maken met ander werk. Natuurlijk is elektrisch rijden al een belangrijke stap in de goede richting. Maar het hogere doel is om de beladingsgraad omhoog te krijgen. Minder auto’s die leeg rondrijden is uiteindelijk ook een vorm van verduurzamen!”