De visie van Rolande is dat al het zware wegtransport in de toekomst volledig fossielvrij en emissieloos zal zijn. ”Niet alleen vrij van CO2-emissies, maar ook vrij van stikstof en fijnstof. En dat geldt dan voor emissies door de gehele keten, de zogenoemde well-to-wheel benadering. Beleidsmakers kijken vaak alleen naar de uitstoot van de truck en niet naar de uitstoot in de gehele keten. Zo is een elektrische truck dus niet per definitie zero-emissie. Wij voorzien dat uiteindelijk alle trucks elektrisch aangedreven zullen zijn en hierbij dus elektriciteit of waterstofstof nodig hebben”, aldus Jolon van der Schuit, ceo van Rolande.