Het opgestelde stappenplan biedt vervoerders en verladers handvatten om met elkaar de overstap te maken. Het hele traject, van oriëntatie, visievorming, analyse inzetbaarheid, realisatie laadinfrastructuur, tot selectie, aanschaf en aanpassingen in de operatie, wordt meegenomen.

De stappen kunnen parallel aan elkaar of, afhankelijk van bijvoorbeeld interesse in een specifiek onderwerp, eerder worden uitgevoerd. Wel zit er een gedachte achter de voorgestelde route. Het stappenplan is bedoeld om bedrijven die de overstap willen maken naar zero emissie transport te helpen: door een overzicht te geven waaraan gedacht moet worden én daar waar beschikbaar te verwijzen naar aanvullende informatie om verder de diepte in te kunnen.

Praktisch toepasbaar

Het stappenplan is door CE Delft ontwikkeld, in opdracht van Topsector Logistiek. Er is hierbij samengewerkt met TLN en diverse logistieke bedrijven, die hun ervaringen gedeeld hebben. Dat maakt het plan praktisch en toepasbaar, voor elke verlader en transporteur die hiermee aan de slag wilt. Ook is er gekeken naar reeds ontwikkelde kennis en tools, speelt het stappenplan in op bestaande en toekomstige wet- en regelgeving en wordt er gebruik gemaakt van concrete rekenvoorbeelden

Lees ook: Stappenplan implementatie en gebruik zero emissie vrachtwagens