Chep Benelux is bekend van de blauwe Chep-pallets. Het bedrijf verkoopt deze pallets niet, maar laat bedrijven ze delen en hergebruiken. Zo wil Chep ecologie en economie verzoenen. 

Milieu en transport

Maar de onderneming gaat naar eigen zeggen nog een stap verder: "Chep Benelux probeert producenten, verdelers en verkopers ook te laten samenwerken op het vlak van transport. En die transportcollaboratie loont, want vorig jaar heeft Chep samen met enkele bedrijven in de Benelux zo ruim 200.000 kilometer en 161 ton CO2 kunnen elimineren. Chep stapt nu ook in een Nederlands innovatieprogramma om 40 miljoen vrachtwagenkilometers in Nederland te besparen met efficiënter transport.”

Versnelde transportsamenwerking

Het is volgens de palletleverancier een understatement dat covid-19 de supplychain vandaag wereldwijd in zijn greep heeft. Maar wat te doen na deze gezondheidscrisis? “We staan voor een grote opportuniteit om de supplychain in de toekomst nog te verduurzamen. Chep pleit dan ook voor om transportsamenwerking versneld in te voeren. Dat kan alleen maar als steeds meer bedrijven durven kiezen voor openheid en samenwerking." 

Goederenstromen

In Nederland schaart Chep zit samen met supplychainanalyst en consultantbureau Argusi achter een programma (van Dinalog en Topsector Logistiek) om die 40 miljoen vrachtwagenkilometers in Nederland te besparen met efficiënter transport. "De Chep-database van pallettransacties vormt er de spil bij het bundelen van ritten. Dankzij het sterk lokaal en internationaal netwerk en de schaalgrootte beschikt Chep namelijk over een van de grootste databases van goederenstromen in Europa. Op basis van verschillende algoritmen kunnen kansrijke samenwerkingen tussen verschillende partijen geïdentificeerd worden." 

Dienstregelingen

De uiteindelijke bedoeling van Chep is om stabiele, regelmatige dienstregelingen te implementeren. Daarin volgen transportstromen dagelijks en/of wekelijks dezelfde routes via meerdere aan elkaar geschakelde ritten (afstandbundeling) of ladingen worden gebundeld in eenzelfde vrachtwagen (capaciteitbundeling)."