Het webinar werd gehouden op initiatief van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en Logistics Valley. Met het oog op het personeelstekort was de belangrijkste boodschap: zet de medewerker centraal. Sectoradviseur Ingrid de Ruijter van STL trapt de bijeenkomst af: “Uit onderzoek van Panteia en Basis voor beleid komt naar voren dat de uitbreidings- en vervangingsvraag tot 2025 liefst 15.000 medewerkers per jaar bedraagt voor de hele sector, waarvan 7.800 chauffeurs per jaar. Het wordt lastig om openstaande vacatures vervuld te krijgen, niet alleen voor chauffeurs maar ook voor andere functies. Verontrustend is dat het aantal jongeren in de toekomst zal afnemen, evenals de bbl-instroom voor transport en logistiek.”