Elk vernieuwend, concreet en op korte termijn uitvoerbaar idee om de stadslogistiek efficiënter of uitstootvrij te maken, kan in aanmerking komen voor de subsidie. De projecten in Lab ZES moeten zogenaamde ‘living labs’ zijn, waar kennis en ervaring opgedaan kan worden. Met meetbaar resultaat en de potentie om het concept verder uit te rollen in Rotterdam. Vanaf 1 december 2020 kunnen ondernemers de subsidie aanvragen. De regeling loopt tot 31 december 2022.

Duurzaam en bereikbaar Rotterdam

“Efficiënte en schone stadslogistiek draagt bij aan onze ambities voor een gezond, duurzaam en bereikbaar Rotterdam”, aldus wethouder Arno Bonte van duurzaamheid, luchtkwaliteit en energietransitie. “De Lab ZES subsidie helpt ondernemers op weg om onnodige ritten te voorkomen en het overblijvende verkeer zo veel mogelijk elektrisch te maken.”

Samen op weg naar nul

Met de subsidieregeling zet Rotterdam een belangrijke stap op weg naar slimme en schone stadslogistiek. Maar liefst 56 partijen uit de logistieke sector en de gemeente Rotterdam ondertekenden het ambitiedocument Convenant Zero Emissie Stadslogistiek. Hiermee verbinden zij zich aan allerlei concrete acties om het gezamenlijke doel te behalen. Samen op weg naar nul: nul inefficiënte ritten, nul opstoppingen en nul uitstoot.

Voorbereiden op de toekomst

De subsidieregeling Lab ZES en de afspraken uit het convenant helpen bedrijven in de voorbereiding op de maatregelen die de gemeente neemt om Rotterdam in 2050 uitstootvrij te maken. Een van de maatregelen is de invoering van de Zero Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone) op 1 januari 2025. De ZES-zone is een gebied waarbinnen de logistiek zo efficiënt mogelijk wordt uitgevoerd met alleen uitstootvrije voertuigen. De zone geldt voor alle bestel- en vrachtauto’s die bedrijfsmatig worden ingezet. Denk aan de pakketbezorgers en verhuisdiensten, maar ook aan de voertuigen die winkels en bouwplaatsen bevoorraden. De ZES-zone geldt niet voor particulieren. De toegangseisen sluiten aan bij de uitgangspunten uit het Nationale Klimaatakkoord. Net als de overgangsregelingen tot uiterlijk 2030 voor al aangeschafte voertuigen, die rekening houden met afschrijvingstermijnen en natuurlijke investeringsmomenten.

In aanloop hiernaartoe zet de gemeente nu al stappen om de ontwikkeling naar uitstootvrije stadslogistiek te stimuleren. Eén van deze stappen is de subsidieregeling Lab ZES.

Logistiek 010

Via het platform Logistiek 010 worden partijen uit de logistieke sector op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom de uitvoering van het Stappenplan ZES en de invoering van de ZES-zone in Rotterdam. Ook delen ondernemers inspirerende voorbeeldcases en zoekt men de samenwerking op tijdens online events. Op dit vernieuwde platform worden partijen uitgenodigd kennis te halen en brengen. Om zo hand in hand met elkaar te werken aan een gezonde, bereikbare en aantrekkelijke stad met een schone lucht. Ook is er een mogelijkheid om lid te worden.