Want ondanks alle door ferrymaatschappijen en overheden genomen maatregelen blijft het risico op inklimmers aanwezig. Regelmatig worden er migranten in de laadruimte van een vrachtwagen aangetroffen, met alle gevolgen van dien. Hier moet een oplossing voor komen, vinden Imbema – leverancier van SBS-sloten – en TLN (Transport en Logistiek Nederland).

Wat te doen tegen inklimmers?

De whitepaper ‘Inklimmers – de problemen, praktijkvoorbeelden en maatregelen’ geeft niet alleen inzicht in de omvang van het probleem, maar laat ook zien hoe inklimmers te werk gaan en wat overheden en ferrymaatschappijen daar tegen doen. Daarnaast geeft de whitepaper inzicht in wat een transportondernemer zelf kan en zou moeten doen. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden wordt de inklimmersproblematiek vertaald naar de dagelijkse realiteit van elke vervoerder die op het Verenigd Koninkrijk rijdt. Het document behandeld verder zaken als verzekeringen, het juist toepassen van de zo belangrijke Code of Practice en wat te doen bij inklimmers. Daarmee is het volgens beide partijen een waardevol document voor elke vervoerder die gebruiktmaakt van veerdiensten naar het Verenigd Koninkrijk.

Risico neemt toe

Het Europees Centrum voor migrantensmokkel (EMSC) van Europol voorspelt een sterke toename van migranten na covid-19. Hiernaast zal de brexit eind dit jaar leiden tot nieuwe douaneprocedures en grote vertragingen in de havens. Dit betekent lange wachtrijen buiten de poorten van ferryterminals en meer mogelijkheden voor verstekelingen om aan boord van een vrachtwagen te klimmen.

Kostbare schade en hoge boetes

Migranten die in een trailer het Verenigd Koninkrijk proberen te bereiken, veroorzaken enorm veel schade voor transporteurs. Omdat ze voor langere tijd opgesloten zitten in de laadruimte van de vrachtwagen raakt de lading beschadigd of vervuild. Ook als de lading niet beschadigt, wordt deze door de ontvanger vaak geweigerd. De verzekeraar vergoedt alleen bij zichtbare schade, dus zijn de kosten voor de transportondernemer. Hiernaast loopt de transporteur ook schade door vertraging van het transport op. Tot slot krijgt zowel het transportbedrijf als de chauffeur een hoge boete per aangetroffen verstekeling.

Whitepaper aangeboden aan Tapa

Een transporteur kan zelf voorzorgsmaatregelen nemen om je vrachtwagen tegen inklimmers te beveiligen. Kennis van de problematiek en betere sloten op de achterdeuren van een vrachtwagen kunnen het inklimmers probleem verminderen, maar een werkelijke oplossing ligt bij de politiek. Om op beide fronten strijd te voeren is de whitepaper ‘Inklimmers – de problemen, praktijkvoorbeelden en maatregelen’ ook aangeboden aan de wereldwijde vereniging van supplychainsecurity Transported Asset Protection Association (Tapa). Met deze whitepaper kan zij de politiek duidelijk maken hoe groot het probleem van de inklimmers is en dat er snel een oplossing moet komen.

De whitepaper 'Inklimmers – de problemen, praktijkvoorbeelden en maatregelen' is hier gratis te downloaden.