Eerder, nadat op 8 december de vierde ronde van het cao-overleg tussen TLN en VVT en vakbonden FNV, CNV en De Unie had plaatsgevonden, gaf FNV aan niet tevreden te zijn met het eindbod van de werkgevers. Dit eindbod houdt in een loonsverhoging in drie stappen van 10% over twee jaren en een aantal moderniseringsvoorstellen. FNV vond  het eindbod niet ver genoeg gaan en besloot het op een neutrale manier voor te leggen aan de leden. Zij zijn vervolgens met een krappe meerderheid wel akkoord gegaan met het eindbod.

Krappe meerderheid

Op haar website schrijft FNV: "Na vier onderhandelingen zijn we niet tot een onderhandelingsresultaat, laat staan een akkoord, gekomen. De werkgevers deden op 8 december een eindbod. Hierover hebben onze leden gestemd. De uitslag: 52% stemde voor het eindbod van de werkgevers. Daarom zetten wij binnenkort onze handtekening onder de nieuwe cao die ingaat op 1 januari 2024.

Wat vinden wij van de nieuwe cao? We moeten concluderen dat bijna net zoveel van onze leden niet akkoord zijn met het eindbod. Als onderhandelingsdelegatie hebben we ingezet op méér. En hoewel we niet over alle punten van het eindbod ontevreden zijn, was zeker de financiële paragraaf niet goed genoeg. Want we vinden nog steeds dat de werknemers in deze branche meer verdienen. De basis moet echt beter. Dat motto blijft, daar blijven we ons ook de komende jaren sterk voor maken."

Actiebereidheid

"Tegelijkertijd moeten we concluderen dat de actiebereidheid (ook onder nee-stemmers) laag was. Aan de cao-tafel zat er niet meer in. Een beter resultaat zul je af moeten dwingen. Dit geldt ook voor toekomstige onderhandelingen."

Modernisering cao

"We zijn nu twee keer achter elkaar geconfronteerd met een eindbod van jullie werkgevers met daarin voorstellen om in gesprek te gaan over modernisering van de cao. TLN en VVT hebben afgelopen jaar niet kunnen voldoen aan de verwachtingen die ze zelf beschreven hebben. Wij zijn helder geweest, dan moeten we het aan de cao-tafel regelen. Daar is wat ons betreft nu ook weer te weinig aan gedaan door de werkgevers. Wij zullen de komende tijd dan ook niet ingaan op de uitnodiging van TLN en VVT om verder te praten over de cao van de toekomst. Praten zonder mandaat heeft geen enkele zin.

Wij roepen de werkgevers op om opnieuw in gesprek te gaan met hun achterban over de urgentie van een moderne cao en de arbeidsvoorwaarden die daar bij horen. Wij blijven uiteraard bereid om in gesprek te gaan, maar dan moet op voorhand duidelijk zijn dat de werkgevers ook iets te bieden hebben wat leidt tot een betere cao voor de toekomst. Dat vertrouwen hebben we op dit moment niet."

Lees ook: Onderaannemers PostNL ontduiken cao