Veel transportbedrijven zitten door de coronacrisis in zwaar weer. In sommige deelsectoren van het transport en de logistiek is de omzet met tientallen procenten gedaald.

Hoe de cao nu toepassen?

Een belangrijk vraagstuk is nu hoe wordt voorkomen dat bedrijven omvallen, met alle gevolgen van dien voor de ondernemer en zijn of haar medewerkers. Daarnaast leven er veel vragen bij werkgevers en werknemers over de toepassing van de CAO Goederenvervoer.

Wat is er nu afgesproken?

TLN, VVT, FNV en CNV hebben na het spoedoverleg het volgende afgesproken:

Er wordt alles op alles gezet om de sector door deze moeilijke tijd heen te loodsen. Werkgevers en werknemers hebben op dit moment dezelfde belangen: continuïteit van bedrijvigheid, ook in de toekomst;

Er worden pas besluiten genomen over praktische uitwerking van arbeidsvoorwaardenregelingen na de bekendmaking over de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) van het kabinet;

Tot nader order blijven de huidige cao-regelingen gelden;

Intussen hebben de cao-partijen de handen al ineengeslagen. Het Sectorinstituut STL heeft een mobiliteitscentrum ingericht dat bedrijven met elkaar in contact brengt om personeelsoverschotten en -tekorten voor de periode van de crisis weg te werken;

Verder werken werkgevers en vakbonden samen bij een publiciteitsactie om vrachtwagenchauffeurs netjes te behandelen: stel in elk geval sanitaire voorzieningen beschikbaar;

Werkgevers- en werknemersorganisaties zijn ook druk bezig met het samenstellen van een pakket aan noodmaatregelen. Dit gebeurt in goede samenwerking met het Sectorinstituut Transport en Logistiek, SOOB en evofenedex.