Door snel en efficiënt gegevens uit te wisselen, krijgen bedrijven in de logistieke keten meer inzicht in elkaars werkzaamheden en kunnen ze sneller innoveren. Dit leidt tot een efficiëntere, meer wendbare en duurzamere logistiek en uiteindelijk tot meer economische groei. Voorwaarde voor de ontwikkeling van de hiervoor benodigde infrastructuur is wel dat bedrijven ‘digital ready’ zijn. Dat wil zeggen dat hun digitale basis (applicaties, datamanagement, processen, kennis en leiderschap) voldoende volwassen is om deel te kunnen nemen aan de nieuwe infrastructuur. En hier ontbreekt het momenteel nog bij veel bedrijven aan. Daarom is ook het praktisch ondersteunen van bedrijven bij het ‘digital ready’ worden een belangrijke pijler van DIL.