Volgens de alliantie dreigt het scenario dat de onderhandelaars aan de formatietafel alleen met eenmalige potjes komen in plaats van structurele investeringen. En dat terwijl structureel budget nodig is om met mobiliteit bij te dragen aan de grote opgaven van deze tijd, vinden de 26 partners, waaronder de ov-bedrijven, de RAI Vereniging de ANWB, Bouwend Nederland, Transport en Logistiek Nederland en de Fietsersbond. “Dit kan zo niet langer”, schrijven Mobiliteitsalliantie-voorzitter Steven van Eijck en -vicevoorzitter Marjan Rintel in de brandbrief. "Het infrastructuurbudget is het afgelopen decennium afgeknepen en bij allerlei opgaven een sluitpost geweest, terwijl de vraag enorm toenam. Structurele en levensechte problemen vragen om een structurele bijdrage.”

Woningbouw, verduurzaming, stikstof

De Mobiliteitsalliantie wijst erop dat het budget voor mobiliteit en bereikbaarheid als percentage van het BBP de afgelopen jaren ten onrechte fors is gekelderd. “En dat terwijl er tot 2030 1 miljoen woningen bijkomen en tot 2040 meer dan 1,5 miljoen Nederlanders. We kampen bovendien met een verduurzamings- en stikstofopgave. En goede bereikbaarheid is een van de sleutels voor de BBP-groei en een inclusieve samenleving. Mobiliteit van mensen én goederen is dan ook een van de pijlers van onze brede welvaart.”

Instandhouding én investeren infrastructuur

De instandhoudingopgave is de komende jaren groter dan het beschikbare budget. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) komt daarvoor jaarlijks meer dan € 1 miljard tekort, rekent de alliantie voor. De investeringen in de infrastructuur van de toekomst vragen nog eens € 3 miljard per jaar tot 2040. In de brief schrijven Van Eijck en Rintel: “Steeds waren we bezig om het ene gat met het andere te dichten. Het gaat niet lang duren voordat dit ons opbreekt. We ervaren iedere dag al wat de afsluiting van de Haringvlietbrug voor effect heeft op de maatschappij. Als we nu niets doen, gaan dit soort taferelen zich vaker voordoen. Op de weg, op het spoor, in het ov en op het fietspad.”

Betere en snellere verbindingen

De alliantie verwijst hierbij naar de recent verschenen Integrale Mobiliteitsanalyse (IMA) van het ministerie van IenW, die aantoont aan dat de mobiliteitsbehoefte en het aantal verplaatsingen ondanks meer thuiswerken de komende decennia met tientallen procenten toenemen. “Naast de grote uitdagingen in de beheer- en onderhoudsopgaven moeten dus ook de infraknelpunten worden opgelost om deze groei het hoofd te kunnen bieden. En om betere en snellere verbindingen te realiseren: naar het buitenland, tussen de landsdelen, van en naar de Randstad én binnen stedelijk gebied.”

Lees hier de brandbrief van de Mobiliteitsalliantie aan de formerende partijen.