Dat laat de Gelderse verantwoordelijk gedeputeerde Helga Witjes woensdag aan Provinciale Staten weten. Het provinciebestuur gaat zich beraden op ‘de gevolgen en opties’, aldus Witjes.

Strijd

Over de aanleg van de Railterminal voor spoorvervoer van en naar Duitsland en Oost-Europa is meer dan twintig jaar gestreden. Gelderland was er erg voor, aangezien vervoer van goederen over spoor duurzamer is door minder CO2 en stikstofuitstoot en bovendien leidt tot minder files op de weg volgens de provincie.

Mislukt

Omwonenden en bestuurders van gemeenten rond het overslagpunt hebben zich altijd verzet, omdat ze een ernstige aantasting vrezen van hun landelijke woonomgeving. In november gaf de Raad van State na veel aanpassingen van het oorspronkelijke plan toestemming voor de bouw van de terminal, die minimaal 65 miljoen euro gaat kosten.
Voor het eind van 2023 wilde de provincie het project aanbesteed hebben, maar dat blijkt nu mislukt. In het coalitieakkoord hebben Gedeputeerde Staten opgenomen dat het project gestaakt wordt als er geen exploitant zou komen.

ANP