"We zien dat handels- en productiebedrijven investeren in schonere wagenparken, meer inzetten op spoorvervoer en digitalisering gebruiken om hun goederen efficiënter te vervoeren. Maar hierbij zijn ook infrastructuurinvesteringen vanuit de overheid hard nodig", aldus evofenedex.

Veel ov in het Nationaal Groeifonds 

Het demissionaire kabinet wil € 2,5 miljard uit het Nationaal Groeifonds halen voor ov-projecten in de Randstad. Er gaat € 1,5 miljard naar het doortrekken van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn naar Schiphol en Hoofddorp. De overige € 1 miljard is voor verbetering en uitbreiding van het spoor tussen Schiedam en Delft.

'Betrouwbare logistiek is cruciaal'

Volgens evofenedex is een betrouwbaar logistiek systeem cruciaal voor Nederlandse handels- en productiebedrijven. "Dit kan alleen bereikt worden als er blijvend geïnvesteerd wordt in het op orde houden en verbeteren van onze infrastructuur", aldus de woordvoerder. "Op die manier kunnen producten en grondstoffen betrouwbaar, veilig en duurzaam vervoerd worden en versterken we ons vestigingsklimaat."

Levensduur infrastructuur

Veel infrastructuur is aan het einde van haar levensduur, constateert de ondernemersvereniging. Daarom is volgens evofenedex alleen al ruim € 1 miljard per jaar extra nodig om te behouden wat er is. "Daarnaast is er tot 2040 een extra bedrag van € 56 miljard nodig om Nederland het mobiliteitssysteem te bieden dat het nodig heeft."

Machiel van der Kuijl

Evofenedex-directeur Machiel van der Kuijl zei eerder in een interview met deze site dat Nederland staat voor "een enorme onderhoudsopgave" aan de infrastructuur. "We moeten nu echt doorpakken om de forse achterstanden in te halen. Wij willen dat een nieuw kabinet knelpunten voor het goederenvervoer snel en innovatief aanpakt om de economische schade voor bedrijven te minimaliseren."

Rol nieuw kabinet

Het is volgens Van der Kuijl echter de vraag of een nieuw kabinet bereid is voldoende geld vrij te maken voor de deze knelpunten. "Er moet bovendien een echte oplossing komen voor het stikstofprobleem. Op dit gebied moet snel iets gebeuren om uitbreidingsplannen van de infrastructuur niet te frustreren.”