“We snakken er met z’n allen naar om ons straks weer vrij te kunnen bewegen”, zegt Frits van Bruggen, voorzitter van de Mobiliteitsalliantie. "Mobiliteit maakt dat mogelijk. Investeren in mobiliteit is daarnaast onmisbaar voor de woningbouwopgave, versterkt onze economie, draagt bij aan een beter klimaat en maakt het mogelijk om maatschappelijk mee te doen. Om het komende kabinet een handje te helpen, hebben we alvast met onze eigen coalitie van 25 partijen een mobiliteitsparagraaf geschreven voor het Regeerakkoord.”

Mobiliteitsalliantie: Nederland in middenmoot

Nu bungelt Nederland met minder investeringen in mobiliteit als percentage van het BBP dan bijvoorbeeld Bulgarije of Polen lijdzaam in de Europese middenmoot. Wil Nederland aantrekkelijk blijven voor bedrijven om zich er te vestigen, dan zal er tot 2040 € 3  miljard per jaar extra naar mobiliteit moeten, stelt de Mobiliteitsalliantie. Daarmee kunnen investeringen worden gedaan waarmee bestaande achterstanden in onderhoud aan wegen- en ov-infrastructuur worden weggewerkt en waarmee Nederland internationaal weer voorop komt te lopen, aldus de 25 verenigde partijen.

“De voortekenen voor meer investeringen in een betere bereikbaarheid van Nederland zijn gunstig”, vindt Steven van Eijck, vicevoorzitter Mobiliteitsalliantie. "Niet alleen vanwege de lage rente, maar ook omdat bijna alle politieke partijen komende jaren volop extra willen investeren in bereikbaarheid. Dit is een belangrijke steun in de rug voor ons pleidooi, maar de bloemen worden pas bij de finish uitgereikt.” 

7-puntenplan

De Mobiliteitsalliantie wil het nieuwe kabinet alvast werk uit handen nemen met een 7-puntenplan dat een-op-een kan worden overgenomen in het nieuwe Regeerakkoord. Tot deze punten, die de Mobiliteitsalliantie heeft opgenomen in haar mobiliteitspassage voor het regeerakkoord, behoren onder meer flexibeler werk-, school- en reistijden, waardoor (erg) drukke ochtend- en avondspitsen definitief tot het verleden behoren.

Daarnaast ligt in en om de stad ligt het accent van de alliantie op openbaar vervoer, fiets en andere tweewielers vanwege de druk op de ruimte en de luchtkwaliteit. Uiteraard wordt overal rekening gehouden met de optimale routering van het goederenvervoer.

Verkeersveiligheid wordt in het 7-puntenplan een nationale prioriteit genoemd. Het aantal verkeersslachtoffers neemt toe, terwijl de ambitie tegengesteld is. Alleen met aanvullende maatregelen in veilige infrastructuur, veilige voertuigen en veilig gedrag is het doel van nul verkeersdoden in 2050 haalbaar.

Toepassing van hubs

De alliantie wil tevens dat Nederland investeert in hubs voor personen- en goederenvervoer. Zo kan de bestaande infrastructuur beter worden benut en het comfort voor reizigers en vervoerders worden verhoogd. De komst en verbetering van hubs in de centra van steden en dorpen, aan de randen van steden en dorpen en als schakel tussen landsdelen maakt switchen tussen vervoermiddelen makkelijker en comfortabeler.

Over de Mobiliteitsalliantie

De 25 partners van de Mobiliteitsalliantie zijn: Keolis, GVB, Landelijk Veren Platform, EBS, Fehac, Koninklijk Nederlands Vervoer, HTM, Qbuzz, MKB-Infra, Transport & Logistiek Nederland, RAI Vereniging, RET, Fietsersbond, Transdev, VNA, ANWB, KNAC, NS, Arriva, Rover, Vereniging Zakelijke Rijders, Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart, Bovag, Bouwend Nederland en OV-NL.