Tot het pensioen gezond

Er is nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt en vergrijzing in de sector. Het is daarom nu meer dan ooit belangrijk dat zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen bereiken. Voor veel transport- en logistieke bedrijven is behoud van medewerkers dan ook erg belangrijk. Werkgevers erkennen het belang van duurzame inzetbaarheid steeds meer, maar tegelijkertijd blijft dit aandachtspunt toch vaak ondergeschikt aan de business, en is het lastig om tijd hiervoor vrij te maken. Zeker voor vrachtwagenchauffeurs die veel onderweg zijn. STL helpt bedrijven en werknemers in de sector hierbij.