"Veel transportondernemers hebben de afgelopen jaren, in afwachting van een deal, in onzekerheid geleefd”, vervolgt Post. "We zijn opgelucht dat er eindelijk een handelsakkoord op tafel ligt en zullen het akkoord de komende dagen nauwkeurig bestuderen om te bepalen welke invloed de gemaakte afspraken hebben op de transportsector." 

Akkoord, maar transport verandert

Hoewel TLN ons nog moeten buigen over de inhoud biedt een deal in ieder geval duidelijkheid, stelt de TLN-voorzitter. "En dat is in deze onzekere tijd meer dan welkom. Dat betekent overigens niet dat ondernemers achterover kunnen gaan leunen. Het Verenigd Koninkrijk maakt vanaf 1 januari geen deel meer uit van de Europese interne markt en de douane-unie, dus het transport van én naar het Verenigd Koninkrijk zal definitief anders gaan."

Voorbereiding op brexit

"Voor het vervoer naar een 'derde land' gelden meer eisen dan bij vervoer naar een EU-lidstaat: denk aan douanedocumenten voor in- of uitvoer van goederen”, vertelt Post. "Om na de jaarwisseling van en naar het Verenigd Koninkrijk te kunnen vervoeren, moeten bedrijven zich voorbereiden. Daarom roepen wij alle bedrijven in de logistieke keten op om zich voor te bereiden op brexit, als ze dat nog niet hadden gedaan." 

Zwakste schakel

Volgens Post is het ook belangrijk dat ondernemers binnen de eigen keten met elkaar in gesprek te gaan en na te vragen of klanten en opdrachtgevers klaar zijn voor brexit. "Uiteindelijk is de keten niet sterker dan de zwakste schakel: als één partij zich niet heeft voorbereid, kom je met de vrachtwagen niet langs de douane en mis je alsnog letterlijk de boot."