Frankrijk verhoogde in 2013 het maximumgewicht voor vrachtauto’s van 40 naar 44 ton. Die verhoging geldt formeel alleen voor het nationale vervoer. Voor het grensoverschrijdend vervoer zijn namelijk de (verplichtende) voorschriften uit de Europese vervoersrichtlijn 96/53/EG van toepassing. Op basis hiervan is het maximumgewicht 40 respectievelijk 44 ton voor intermodaal vervoer. Voor het nationale vervoer staat de richtlijn toe dat landen hogere gewichten toestaan. Onder meer Nederland (50 ton) en Frankrijk maken daar gebruik van.

'Wettelijke grondslag ontbrak'

De 44 ton mocht dan wel uitsluitend voor het nationaal vervoer gelden, in de praktijk werd er ook tussen de Benelux en Frankrijk veel met 44 ton gereden. Het mocht officieel niet, maar vooral verladers zagen dat anders. Volgens hen ontbrak het aan een wettelijke grondslag op basis waarvan het niet verboden zou zijn. Bij veel tenders werden vervoerders daarom min of meer gedwongen uit te gaan van een treingewicht van 44 ton. Wie zich wel aan de EU-regels hield, zette zichzelf buitenspel.

Oneerlijke concurrentie op weg naar Frankrijk

Deze situatie zorgt voor veel oneerlijke concurrentie tussen vervoerders die zich wel aan de EU-wetgeving willen houden en andere die wel de gok nemen om met 44 ton te rijden. TLN en andere zusterorganisaties hebben er daarom bij de Europese Commissie op aan gedrongen hier wat tegen te doen. Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat Frankrijk zijn wetgeving heeft aangepast.

TLN is tevreden

De wetgeving is in juli gepubliceerd en treedt officieel op 1 januari 2022 in werking. Vanaf die datum geldt het treingewicht van 44 ton dus enkel nog voor het nationale vervoer. TLN is tevreden met de uitspraak, vooral vanwege het feit dat er nu duidelijkheid is over wat wel of niet is toegestaan. De ondernemersorganisatie had echter liever gezien dat het gewicht naar 44 ton zou gaan, mits dat officieel geregeld zou zijn tussen Frankrijk en de Benelux. De EU-wetgeving staat dat helaas niet toe. (Bron: TLN)

Lees hier meer over wet- en regelgeving in de sector transport en logistiek.