De Belastingdienst ziet dat het bijzonder uitstel van 60.000 ondernemers is afgelopen, maar dat zij nog geen verlenging hebben aangevraagd. Dit terwijl zij, na afloop van het bijzonder uitstel, niet alle belastingen waarvoor zij aangifte moeten doen op tijd hebben betaald. Daarom wijst de dienst ondernemers er op dat het uitstel – dat in het leven is geroepen vanwege de coronacrisis – kan worden verlengd.

Voordelen verlengen uitstel

Door het bijzonder uitstel van betaling te verlengen hoeft een ondernemer de betreffende belastingen pas vanaf 1 juli weer op tijd te betalen. Dit geldt ook voor de belastingen die nog niet zijn betaald, na afloop van het eerdere bijzonder uitstel van drie maanden. Daarnaast komt een ondernemer in aanmerking voor een betalingsregeling van 36 maanden voor de schuld die hij tot 1 juli heeft opgebouwd voor de belastingen waarvoor u bijzonder uitstel had.

Belastingdienst: vóór 30 juni

Het bijzonder uitstel van betaling kan worden verlengd via dit onlineformulier. U vindt hier ook de voorwaarden voor verlengen.

Aan wie twijfelt of hij tot 1 juli aan de nieuwe betalingsverplichtingen kan voldoen adviseert de Belastingdienst ook het uitstel te verlengen. En wie nog niet eerder bijzonder uitstel van betaling heeft aangevraagd, kan dat doen tot en met 30 juni.

Gevolgen niet verlengen

Wie ervoor kiest het uitstel niet te verlengen en de belastingen niet op tijd betaalt, voldoet niet aan de voorwaarden voor de terugbetalingsregeling van 36 maanden. Dan moet deze belastingschuld al vóór 1 oktober 2021 worden betaald. Kijk op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel voor meer informatie. Hier staat per situatie beschreven wat de specifieke gevolgen zijn.

Blijf alert op veranderingen

Het is mogelijk dat het kabinet de komende maanden de regeling voor bijzonder uitstel van betaling nog aanpast. Op belastingdienst.nl/bijzonderuitstel staat de meest actuele informatie.