Elisabeth Post: "Het is hoog tijd dat de politiek ons serieus neemt."

TLN steunt hiermee het protest van actiegroep Grond in Verzet. TLN-voorzitter Elisabeth Post zal op 30 oktober op het Malieveld de actievoerende ondernemers en werknemers toespreken. "Na de begrijpelijke frustratie van de boeren trekken wij nu aan de bel. Het is hoog tijd dat de politiek ons serieus neemt", zegt Post. "Door de nieuwe regels rond PFAS en de stikstofproblematiek staan bouwprojecten stil. Dit raakt transportbedrijven flink: 30 procent van alle wegtransport in Nederland is bouwgerelateerd. Er is nú actie nodig. Anders gaan er de komende maanden honderden bedrijven kapot. Dat laten we niet zomaar gebeuren. Daarom sta ik volgende week woensdag op het Malieveld."

PFAS-probleem acuut

Voor bedrijven in de bouwlogistiek is PFAS het meest urgente probleem. Post: "Het grondverzet in Nederland staat stil. Na verscherping van de regels rond PFAS begin deze maand wordt er bijna geen schep grond meer verplaatst. Dit probleem is acuut voor bedrijven die grond, zand en grind vervoeren: hun materieel of zelfs hun hele businessmodel is hierop afgestemd. Ze hebben vaak alleen kiepauto’s: die kunnen niet opeens computers, luiers of meubels gaan transporteren."

Volksgezondheid

De volksgezondheid staat voor TLN bovenaan; voor de ondernemersorganisatie hoeft het door staatssecretaris Van Veldhoven opgestelde Tijdelijk Handelingskader PFAS ook niet per se van tafel. "Er is binnen die regels nog veel mogelijk”, zegt Post. "Wij willen dat gemeenten, provincies en waterschappen goed kijken wat er wél mogelijk is en projecten die volgens de regels kunnen, ook echt door laten gaan. Daarvoor moeten zij de kennis in huis halen die nodig is." 

Ook moeten gemeenten wat TLN betreft snel de PFAS-gehaltes op hun grondgebied in kaart brengen, zodat bedrijven weten waar ze wel en niet grond naartoe kunnen brengen.

Publieksvriendelijk 

TLN hecht er sterk aan dat het protest publieksvriendelijk wordt. Het verkeer op de snelwegen moet door kunnen rijden; de vrachtwagenchauffeurs die onderweg zijn voor klanten moeten niet in de file terechtkomen. Geen shovels, kranen, machines en kiepauto’s op de snelweg. ‘Mensen ja, materieel nee’, is het uitgangspunt.