Het Europese Hof van Justitie (HvJ-EU) oordeelde eind oktober dat de Bondsrepubliek Duitsland de tol voor haar snelwegen en rijkswegen verkeerd had berekend. De rechters van het HvJ-EU hadden besloten dat de kosten voor de verkeerspolitie, die naar rato in de tolheffing waren opgenomen, niet aan de tolbetalers hadden mogen worden doorberekend. Dat betekent dat alle tolbetalers dit deel van de tolkosten ten onrechte hebben betaald. Zij kunnen dus de te veel betaalde tol terugvorderen.

Volgens het HvJ-EU hadden de kosten van de verkeerspolitie helemaal niet als infrastructuurkosten of als kosten voor de exploitatie van de snelwegen mogen worden meegeteld. Want de kosten van de politie zijn geen kosten die uitsluitend te maken hebben met de infrastructuur en de exploitatie.

Maut terugvorderen

Door deze beslissing van het HvJ-EU kunnen de tolbetalers nu de ten onrechte en te veel betaalde Maut die zij in de jaren 2005 tot en met 2020 aan de Bondsrepubliek Duitsland hebben betaald, terugvorderen. Daarbij kan het gedeelte voor de verkeerspolitie voor de gehele periode worden teruggevorderd, mits de vorderingen nog niet zijn verjaard.

Verjaringstermijn van drie jaar

De verjaringstermijn in Duitsland bedraagt drie jaar per einde van het jaar. Dat betekent dat alle vorderingen uit het jaar 2017 uiterlijk 31 december 2020 moeten worden ingediend zodat ze niet verjaren.

Wie te veel betaalde tol wil terugvorderen, kan contact opnemen met Dr. Romy Latka, Rechtsanwältin bij Strick Rechtsanwälte & Steuerberate.