Ook kunnen chauffeurs met uitzonderlijke omstandigheden zich melden via belangenorganisaties als Transport & Logistiek Nederland (TLN).

Voorrang bij CBR: geen willekeur

Regelmatig krijgt het CBR verzoeken om aanvragen van klanten met voorrang in behandeling te nemen. Daarvoor kent het CBR een voorrangsaanpak die erop gericht is om het verlopen van rijbewijzen zoveel mogelijk te voorkomen en om willekeur te voorkomen.

Schrijnende situatie

Ook voor alle andere klanten houdt het CBR de verloopdatum van het rijbewijs in de gaten.

Klanten die de Gezondheidsverklaring minder dan negentig dagen voor de verloopdatum van het rijbewijs hebben ingediend en door het verlopen van het rijbewijs in een schrijnende situatie terechtkomen, kunnen via de Klantenservice met voorrang geholpen worden. Daarvoor hanteert het CBR strikte criteria:

- Het rijbewijs verloopt binnen drie weken;

- De Gezondheidsverklaring is minimaal twee maanden voor de verloopdatum van het rijbewijs ingediend;

- Er is sprake van een schrijnende situatie als iemand beroepsmatig afhankelijk is van het rijbewijs (bijvoorbeeld als koerier), er speciale omstandigheden zijn in de familie zoals mantelzorg of als het theoriecertificaat binnen vier maanden verloopt.

Overige verzoeken

Naast de hierboven beschreven aanpak melden klanten zich ook via de klachtenprocedure van het CBR, de media, brieven aan de minister of Kamerleden en de Nationale ombudsman. Ook voor deze klanten hanteert het CBR de genoemde criteria voor het krijgen van voorrang.