transportsector van vitaal belang is voor de samenleving. Tegelijkertijd zijn ook veel transportbedrijven hard geraakt door de crisis. Om het herstel én de verduurzaming van de sector te versnellen is Europese steun nodig.

Weinig investeringsruimte in transport 

"Het mag duidelijk zijn dat, gezien het grote maatschappelijk belang, de transportsector een plaats moet krijgen in de herstelplannen van de Europese Unie", aldus TLN-voorzitter Elisabeth Post. "Maar economisch herstel betekent niet per se het herstel van de situatie zoals die bestond vóór de crisis. De transportsector heeft al een lange tijd de ambitie om te verduurzamen en ondernemers willen bijdragen om groener uit de crisis te komen. Maar dat vergt forse investeringen. Juist nu corona een bres heeft geslagen in de reserves van bedrijven hebben zij voor die investeringen weinig ruimte."

Stimulering verduurzaming

Het Europees herstelfonds kan de transportondernemers volgens TLN helpen met hun verduurzamingsopgave, bijvoorbeeld door de aanschaf van zero-emissievrachtwagens te stimuleren. Vanaf 2025 moeten minstens dertig Nederlandse binnensteden emissievrij bevoorraad worden. Daarvoor zijn er maar liefst 5.000 zero-emissievrachtwagens nodig. Dat zijn er nu nog geen honderd. "Maar zo’n vrachtwagen kost bijna €200.000 meer dan een diesel”, zegt Post. "We kunnen niet verwachten dat ondernemers zomaar twee ton extra kunnen betalen voor een duurzaam alternatief, zeker niet nu. Ondersteun bedrijven daarom met bijvoorbeeld een aanschafsubsidie voor zero-emissievrachtwagens en investeer in de aanleg van laadinfrastructuur en de ontwikkeling van schone brandstoffen."

De daad bij het woord voegen

Volgens TLN blijkt keer op keer dat het transport van groot belang is voor de economie én de maatschappij. Dat wordt ook benadrukt door het kabinet en de Europese Unie. "Nu is het tijd om daad bij het woord te voegen", stelt Post. "Neem transport mee in de herstelplannen en ondersteun de noodzakelijke transitie naar een groene en duurzame samenleving.”