Dit meldt binnenvaartbranchevereniging Koninklijke BLN-Schuttevaer. “Ons bereiken signalen dat ‘coronaclausules’ worden toegevoegd aan vervoersovereenkomsten of dat ondernemers in het kader van teruglopend ladingaanbod gevraagd worden ver beneden kostprijs te werken”, aldus BLN-Schuttevaer in een persbericht. De branchevereniging vindt deze gang van zaken onacceptabel, zeker ook omdat de binnenvaart tot de vitale sectoren behoort. “Met de aanpak van een aantal van onze businesspartners wordt een cruciale bedrijfstak de das omgedaan."

Binnenvaart: coronacrisis wordt misbruikt

Dat de binnenvaartsector wordt geconfronteerd met partijen die een slaatje uit deze moeilijke periode proberen te slaan, staat volgens BLN-Schuttevaer haaks op de woorden van minister-president Rutte om juist in deze tijd er voor elkaar te zijn. "De coronacrisis maakt dat er substantieel minder goederen vervoerd worden en daarmee neemt vanzelfsprekend het ladingaanbod voor de binnenvaart af. Dit gegeven wordt door diverse partijen misbruikt om vracht aan te bieden die zelfs onder kostprijsniveau ligt. Daarnaast duiken er overal ‘coronaclausules’ op, die bijvoorbeeld stellen dat vervoerders geen recht hebben op liggeld op het moment dat het schip door omstandigheden buiten hun schuld niet gelost kan worden." 

Tijd voor actie

BLN-Schuttevaer roept de businesspartners van de binnenvaart op zich juist in deze moeilijke periode te blijven conformeren aan de gebruikelijke spelregels, zoals die zijn opgenomen in bijvoorbeeld de Bevrachtingsvoorwaarden 2016. Anderzijds raadt de branchevereniging binnenvaartondernemers met klem aan niet akkoord te gaan met de wildwestpraktijken die momenteel gaande zijn. De ondernemers kunnen misstanden melden via [email protected]. 

Continuïteit van Nederland

BLN-Schuttevaer heeft er bij minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat op aangedrongen de ontstane situatie een halt toe te roepen. “Juist nu levert de binnenvaart een belangrijke bijdrage aan de continuïteit van Nederland. Bovendien speelt de sector op lange termijn een essentiële rol in het terugdringen van de stikstofuitstoot én kan hij een cruciale bijdrage leveren aan de oplossing van het fileprobleem."