De transportsector zit in een energierevolutie. De keuze voor een traditionele dieseltruck of vrachtauto met een alternatieve aandrijflijn moet steeds zorgvuldiger worden afgewogen en berekend over de hele periode dat de truck in gebruik is. Mercedes-Benz Trucks zet volledig in op lokaal CO2-neutraal transport. Karin Rådström, lid van Daimler Truck’s raad van bestuur en verantwoordelijk voor Mercedes-Benz Trucks, licht toe: “In 2030 willen we dat meer dan de helft van onze nieuwe voertuigen die in Europa worden verkocht, lokaal emissievrij is. Daar is geen one-size-fits-alloplossing voor; elke klant is anders en heeft andere behoeften. We volgen een dubbele elektrificatiestrategie op basis van batterijelektrische en brandstofcelelektrische vrachtwagens. Hoe lichter de lading en hoe korter de afstand, hoe meer batterijelektrische trucks de voorkeur krijgen. Hoe zwaarder de lading en hoe langer de afstand, hoe groter de kans dat de brandstofcel het beste middel is.”