De komst daarvan was echter al eerder bekendgemaakt, dus echt nieuws was het niet. Natuurlijk blinken de nieuwe voertuigen allemaal uit door hun connectivity-eigenschappen, waardoor de fleetowner doorlopend zicht heeft op locatie, ladingstoestand en naderend onderhoud. Die onderhoudsbehoefte is voor elektrische auto’s uitermate gering, zodat een wagenparkbeheerder op een bijna 100 procent inzetbaarheid van zijn transportmiddelen kan rekenen.

Ford meldt niets over samenwerking met Volkswagen

Opvallend genoeg meldde Ford tijdens het evenement niets over de strategische samenwerking die het aangaat met Volkswagen. Dat merk bevestigde onlangs die samenwerking nog nadrukkelijk.