De stijging werd duidelijk via een pol tijdens een webinar van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die de subsidieregeling uitvoert. Het merendeel van de deelnemers verwachtte 750 tot 800 aanvragen op de eerste dag. Dit aantal bedroeg afgelopen jaar 400 aanvragen. Omdat het subsidiebedrag varieert tussen 60.000 en 80.000 euro, zal er subsidie zijn voor 563 tot 750 elektrische voertuigen, zo verwachtte René van Norel, procescoördinator bij RVO.

Alle ins en outs werden besproken tijdens het webinar dat een goede voorbereiding vormt voor de subsidieaanvraag. Aan de orde kwamen de wijzigingen ten opzichte van vorig jaar. Voor AanZET is dit jaar 45 miljoen euro begroot ten opzichte van 30 miljoen euro in 2023, gefinancierd uit het programma Terugsluis Vrachtwagenheffing. Ook de maximum subsidiebedragen en percentages zijn gewijzigd. Er geldt dat een onderneming per werkdag slechts één subsidieaanvraag kan indienen voor de aanschaf van één emissieloze vrachtwagen. Dit kan binnen de openstellingsperiode elke werkdag opnieuw, zo lang er budget beschikbaar is. Dient een onderneming of groep van ondernemingen op één dag meerdere aanvragen in? Dan behandelt de RVO alleen de eerst ingediende aanvraag.

Subsidie

Op RVO.nl/aanzet leest u de vastgestelde percentages en het maximum subsidiebedrag per categorie voor grote, middelgrote en kleine ondernemingen. Het genoemde gewicht is de technische maximum massa van het voertuig. In het RDW-kentekenregister staat dit geregistreerd onder de code F1. Om te weten of uw organisatie groot, middelgroot of klein is, kunt u de mkb-toets gebruiken. Het subsidiebedrag is een percentage van de verkoopprijs. Dat is de prijs van het emissieloze vrachtautochassis. Inclusief af-fabrieksopties zoals die op de overeenkomst staat, exclusief btw.

Voorwaarden

Om subsidie te ontvangen moet de aanvrager voldoen aan alle voorwaarden van de AanZET.  Alleen een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) vrachtauto - in voertuigcategorie N3 of N2 groter dan 4.250 kg - komt in aanmerking voor subsidie. Er moet ook sprake zijn van een niet-definitieve overeenkomst, deze mag nog niet definitief zijn. De subsidie is namelijk een stimulans.

Loting

Er vindt een loting met een notaris plaats als er op een dag wordt overtekend. De lotinglijst wordt per email verstuurd.

Voorbereiding

Bereid de subsidieaanvraag goed voor, is het advies van de RVO. De stappen om de aanvraag voor te bereiden zijn te vinden in de Checklist AanZET.

Na de toekenning kan direct ook de aanvraag voor de MIA worden gedaan. Die wordt nogal eens vergeten of te laat ingediend.

Lees ook: Subsidieregeling AanZET binnen één dag uitgeput