De arbeidsmarkt verandert: kennis en vaardigheden verouderen snel en technologisering en digitalisering dragen bij aan hogere en andere eisen aan werknemers. “Het blijven ontwikkelen van medewerkers is noodzakelijk om veranderingen aan te kunnen en inzetbaar te blijven. Werknemers doen er goed aan zich bewust te zijn van mogelijke veranderingen door zich hierop voor te bereiden. Het komt ook voor dat werknemers, met name chauffeurs, hun werk niet meer goed aan kunnen als ze ouder zijn. Om eventueel ander werk te gaan doen en inzetbaar te blijven, is vaak een opleiding nodig. Dat kan worden besproken tijdens een functioneringsgesprek, maar 23% van de werknemers en 33% van de chauffeurs voert geen functioneringsgesprek. Je kunt natuurlijk ook aan je mensen vragen hoe het met ze gaat.”  

Opleidingsniveau neemt toe 

Uit de arbeidsmarktrapportage over 2023 van STL blijkt dat het opleidingsniveau in de sector toeneemt. Ruim de helft van de werknemers die bijdragen aan SOOB is middelbaar opgeleid (vanaf mbo-niveau 2, startkwalificatieniveau). Dit aandeel neemt toe, evenals het aandeel met een hbo- of wo-niveau. Het aandeel laagopgeleide werknemers neemt af. Dit sluit aan bij de landelijke trend van een toenemend opleidingsniveau onder de Nederlandse bevolking. In de logistieke dienstverlening is het aandeel werknemers met een opleiding op hbo- of wo-niveau overigens het hoogst.  

Meer opleidingen gevolgd  

In het afgelopen jaar volgde 22 procent van werknemers een niet-verplichte opleiding (dus geen code 95). De belangrijkste reden voor hen om scholing te volgen is om het huidige werk beter te kunnen doen. De reden ‘om te kunnen gaan met toekomstige veranderingen’ wordt in 2023 iets vaker genoemd dan in de jaren daarvoor. Chauffeurs doen vaker een cursus met als doel hun huidige werk beter te kunnen doen of om om te kunnen gaan met toekomstige veranderingen in hun huidige baan, dan werknemers met een andere functie. Werknemers met een andere functie volgen juist vaker een opleiding om zich persoonlijk te ontwikkelen of om hun kansen op werk in de toekomst te vergroten. 

Rol voor werkgevers 

Een werkgever heeft volgens Mekes een belangrijke rol om zijn werknemers te laten nadenken over hun ontwikkelpad. “Ga het gesprek aan over hun inzetbaarheid, nu en in de toekomst. Daarbij zijn vaak cursussen nodig. Ruim de helft van de werknemers vindt dat leidinggevenden hun ontwikkeling stimuleert. STL ondersteunt vanuit SOOB een leven lang ontwikkelen met een opleidingsbudget van 2500 euro. Vorig jaar hebben 4000 mensen hiervoor een subsidieaanvraag ingediend. Dit jaar is er voor 2750 mensen budget gereserveerd. Werknemers kunnen voor een persoonlijke keuze contact opnemen met een opleidingsadviseur via de afdeling Pitstop of loopbaancoach voor een kosteloos gesprek.” 

Hoewel werknemers vooral wensen hebben voor een cursus, leert circa 70% in de praktijk van collega’s of anderen uit hun omgeving. Mekes: “Belangrijk om ervoor open te staan. Want je bent nooit uitgeleerd of te oud om te leren.” 

Foto-bijschrift: 

Menno Mekes: “Om eventueel ander werk te gaan doen en inzetbaar te blijven, is vaak een opleiding nodig.” 

Lees meer: Duurzame inzetbaarheid in transport en logistiek krijgt impuls