SOOB en STL: “Gezond werkend je pensioen halen, dat is voor iedereen belangrijk. Toch lukt dit niet altijd. Bovendien zien we ontwikkelingen als een erg krappe arbeidsmarkt en vergrijzing, die nog meer urgentie geven aan het belang van behoud van medewerkers.”

Dankzij de subsidie Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) krijgt de sector een krachtige impuls om in 2024/2025 verder aan de slag te gaan met projecten op het gebied van:

 • Regeling Vervroegd Uittreden (RVU).

Werknemers met een zwaar beroep, die 3 jaar voor de AOW datum zitten en 15 dienstjaren in de sector hebben doorgebracht, kunnen onder voorwaarden maandelijks een uitkering van € 2.182 ontvangen. De uitkering wordt voor 25% gesubsidieerd.

 • Gezond, veilig en vitaal werken.
  STL gaat dit onder meer bevorderen door:
 • Goed werkgeverschap en goed opdrachtgeverschap.
  STL zet in op:
 • Leven lang ontwikkelen en de arbeidsmobiliteit van werkenden. STL adviseert over:
  • Stimuleren leercultuur.
  • Kennisoverdracht hulp bij onboarding nieuwe medewerkers.
  • Aanbod branchewaardering en strategische personeelsplanning.
  • Ontwikkelen handreiking, workshops en seminars diversiteit & inclusie.
 • Bewustwording en van de eigen regie van werkenden op hun loopbaan.
  Activiteiten in dit kader zijn:
  • Verzorgen eerstelijns klantcontact voor werknemers.
  • Opzetten kennisbank duurzame inzetbaarheid.
  • Doorontwikkelingen vacaturebank.
  • Bemiddelen van werk naar werk.
  • Bewustwording beroepen planner en chauffeur op veranderingen in de toekomst.
 • Het aanbieden van data (individueel en sectoraal niveau) aan werkgevers om inzicht te geven wat investeren in duurzame inzetbaarheid oplevert. 
 • Dienstverlening op het gebied van bevorderen veiligheidscultuur.
 • Pilot individuele planningsmethodiek.
 • Uitbreiding aantal adviestrajecten Duurzame Inzetbaarheid op basis van werkkrachtprogramma.
 • Onderzoek veiligheidgedrag in magazijnen.
 • Bewustwordingscampagnes, toolboxen, tipkaarten om werkgevers en werknemers te helpen met het verbeteren van de fysieke belasting bij het werken met rolcontainers.
 • Meer werknemers interventies te laten afnemen om hun duurzame inzetbaarheid te verbeteren. Ingezet wordt op een digitale one stop shop gericht op zelfregie en het opbouwen van een lange termijn relatie met werknemers. Werkgevers zullen worden ondersteund bij de uitrol van duurzame inzetbaarheid in hun bedrijf. Kennis en ervaring hiermee wordt gedeeld in kennissessies en webinars. Meer info vind je hier.

Over STL

Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) zorgt voor instroom en duurzame inzetbaarheid van vakbekwaam personeel in de sector transport en logistiek. STL doet dit in opdracht van werkgeversorganisaties TLN, VVT en vakbonden FNV Transport & Logistiek en CNV Vakmensen. De werkzaamheden van STL worden gefinancierd door SOOB (de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen).

Over SOOB

De Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) is opgericht door de sociale partners in de sector. In een sector waar de beschikbaarheid over voldoende goed opgeleide en inzetbare medewerkers van groot belang is, zorgt SOOB voor regie en uitvoering - via STL - van het arbeidsmarktbeleid.

Lees ook: Sector zet extra in op duurzame inzetbaarheid van medewerkers