In het Klimaatakkoord is de ambitie vastgelegd dat alle wegmobiliteit in 2050 emissievrij is. Maar de investeringskosten voor verduurzaming zijn hoog. Omdat voldoende laadinfrastructuur een belangrijke voorwaarde is voor de transitie naar batterij-elektrische voertuigen, moet subsidie ondernemers helpen. 

De beide subsidieregelingen zijn in overleg met de vervoerssector tot stand gekomen. Zo was er ruggespraak met brancheorganisaties en ondernemers. Ook is er een internetconsultatie geweest voor beide regelingen, die hierna opnieuw onder de loep zijn genomen. Daarnaast was er aandacht voor de specifieke wensen van kleinere ondernemers, via een mkb-toets. Naar verwachting gaan de subsidieregelingen rond de zomer starten en is dan ook het budget bekend. 

Laadinfra op eigen terrein 

Het merendeel van de elektrische voertuigen zal bij bedrijven op eigen locatie laden. Daarom werkt het ministerie aan de subsidieregeling Private Laadinfrastructuur bij Bedrijven. Ondernemers die een laadpaal voor hun elektrische voertuig willen aanschaffen, krijgen met deze regeling een deel van de kosten vergoed. Dat geldt voor de koop en plaatsing van laadpalen, bijvoorbeeld op een distributiecentrum of een bedrijventerrein. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van twee factoren: de grootte van de onderneming en het vermogen van de laadpaal. Mkb-ondernemingen krijgen 40% van de kosten vergoed, grote bedrijven 20%. 

Loket op website RVO 

Veel ondernemers hebben vragen over laadpalen en –infrastructuur. Om die te beantwoorden zal een loket op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden opgezet. Ondernemers kunnen daarnaast subsidie aanvragen voor (extern) maatwerkadvies over de juiste laadpalen en de aanleg. Voor advies wordt 50% van de kosten vergoed. Doel is om te voorkomen dat ondernemers investeringen uitstellen door een gebrek aan kennis. Ook kan advies tegengaan dat bedrijven meer of zwaardere laadinfrastructuur aanleggen dan nodig is. 

Zware voertuigen 

Voor een dekkend netwerk van laadpunten is ook openbare laadinfrastructuur nodig, specifiek voor zware voertuigen. Daarom werkt het ministerie eveneens aan de subsidieregeling Publieke Laadinfrastructuur voor Zwaar Wegvervoer. Laadinfrastructuur langs de weg is ook een voorwaarde voor de overstap naar elektrische voertuigen. Dit is met name voor zwaar wegvervoer nog onvoldoende aanwezig.  

Het kabinet beoogt met deze subsidieregelingen de uitrol van laadinfrastructuur voor de logistieke sector te versnellen en meer laadzekerheid te creëren voor elektrische vrachtwagens. Daarnaast komt er waarschijnlijk ook subsidie voor batterijopslag. De definitieve regelingen worden naar verwachting in het tweede kwartaal van dit jaar gepubliceerd in de Staatscourant.  

Lees ook: ‘Gebrek aan laadinfrastructuur remt ondernemers in hun keuzes’