Het tekort aan arbeidskrachten heeft een negatieve impact op verschillende supply chain en logistieke activiteiten van bedrijven: transportactiviteiten (61%) en warehouse-activiteiten (56%) lijden er volgens de respondenten het meest onder, gevolgd door transportplanning (51%), voorraad- en distributieplanning (51%), klantenservice (42%) en demand planning (37%). Hoewel transport- en warehouse-activiteiten zeer arbeidsintensief zijn, blijkt uit de bevindingen ook dat 55% van de supply chain- en logistieke leiders zegt dat kenniswerkers het moeilijkst te werven zijn – en dat zij steeds belangrijker worden naarmate de supply chain- en logistieke activiteiten steeds meer technologisch ondersteund worden en dataverwerking steeds belangrijker wordt.

Prestaties in het hoogseizoen negatief beïnvloed

Het tekort aan arbeidskrachten heeft ook een negatieve impact op de prestaties van bedrijven in het hoogseizoen (70%). Verder merken de respondenten op dat de prestaties van logistieke partners negatief worden beïnvloed door het tekort aan arbeidskrachten (64%). Ten slotte heeft het tekort ook een negatieve impact gehad op het serviceniveau van de klantenservice (58%).

“Nu de economieën afkoelen en COVID beter beheersbaar is, is de algemene gedachte dat bedrijven de tekorten aan arbeidskrachten van de afgelopen jaren zouden zien verdwijnen. Maar dit lijkt niet het geval te zijn”, zegt Chris Jones, EVP Industry bij Descartes. “Het onderzoek laat zien dat post-pandemie, supply chain- en logistieke organisaties nog steeds moeite hebben om de arbeidskrachten, kenniswerkers en leiders te krijgen die ze nodig hebben om te floreren. Nu de bedrijfsprestaties worden bepaald door zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het personeelsbestand, moeten supply chain- en logistieke leiders niet alleen hun strategieën voor werving en behoud heroverwegen, maar ook hoe technologie kan helpen de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van personeelsbestand te verzachten.”

Bedrijfsprestaties hangen met elkaar samen

De resultaten tonen ook aan dat de impact van het tekort aan arbeidskrachten afhankelijk is van onder meer de financiële prestaties, de groei, het door het management waargenomen belang van supply chain- en logistieke activiteiten, en het succes van programma’s voor het behoud van werknemers. Er zijn aanwijzingen dat bedrijfsprestaties met elkaar samenhangen – en dat de impact van het tekort aan arbeidskrachten kan worden verzacht als bedrijfsleiders het volledige potentieel van hun supply chain- en logistieke activiteiten begrijpen en het belang van het behouden van werknemers voor de prestaties van de supply chain en de logistiek inzien.