Iedereen kent er wel één, een familielid dat door zijn of haar gedrag of uitspraken er altijd in slaagt een negatieve stempel te drukken op een gezellig samenzijn. Bij het Congres Laadinfra ’23 dat ProMedia organiseerde, vervulde Klaas de Waardt die rol in het transportgedeelte van dat event. De voorman van de Vereniging Eigen Rijders Nederland gedroeg zich voorbeeldig, maar het verhaal dat hij op dat congres hield stond haaks op het algemene optimistische geluid van die dag.