De Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) moet waarborgen dat werknemers het juiste loon uitbetaald krijgen. Is dat niet het geval, dan kan een werknemer zijn werkgever, maar ook diens opdrachtgever, hiervoor aansprakelijk stellen. Ook kan een medewerker van een ondervervoerder de onderneming aansprakelijk stellen. PayChecked in Transport, ontwikkeld door TLN en evofenedex, beperkt de risico's.