Bedrijven die direct of indirect onder de CSRD-wet vallen, moeten vanaf 2024 voldoen aan de wet Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Daarin is - naast andere duurzaamheidsaspecten -de verplichte CO2-rapportage vastgelegd. Die wordt getoetst door een accountant. Doel is om meer inzicht te verkrijgen in de CO2-uitstoot per product inclusief het transport en deze te reduceren.

Logistiek dienstverlener en groothandel Lekkerland Nederland en Baks Logistiek hebben hier al ervaring mee. Lekkerland beschikt over zo’n 174 vrachtwagens en drie distributiecentra en een hoofdkantoor in Son. Baks Logistiek is gespecialiseerd in tanktransport van vloeibare voedingsmiddelen voor mens en dier, heeft 125 vrachtwagens en 175 tanktrailers en is gevestigd in Borculo.

Lekkerland valt vanwege aantal medewerkers en omzet direct onder CSRD, Baks als één van de negen bedrijven in de groep, eveneens, op groepsniveau. Olga den Boer, consultant quality & corporate responsibility bij Lekkerland en Emmelie Prins, project- en duurzaamheidsmanager bij Baks, vertellen hierover.

Lean & Green

Lekkerland is al vanaf 2011 bezig met duurzaamheid. Den Boer licht toe: “We zijn toen begonnen met de CO2-berekeningen en rapportages. Aanleiding was onze deelname aan het Lean & Green-programma voor CO2-reductie in de logistiek. Met terugwerkende kracht hebben wij in 2008 onze nulmeting uitgevoerd voor CO2-uitstoot. Lekkerland heeft in het kader van Lean & Green inmiddels aantoonbaar en geverifieerd 36,5% CO2-reductie per eenheid behaald ten opzichte van de nulmeting. Voor onze inspanningen hebben wij drie Stars van Lean & Green toegekend gekregen en we zijn op weg naar de vierde Star van het reductieprogramma. Daarvoor zijn we nu bezig met nieuwe CO2-berekeningen over 2022. Steeds meer klanten vragen naar hun CO2-aandeel.”

Olga den Boer: “We hebben in de afgelopen jaren veel CO2-reductie bereikt met allerlei maatregelen zoals netwerkoptimalisatie en efficiënte koeling.”

Baks is sinds 2009 aangesloten bij Lean & Green en heeft sinds 2021 extra focus gelegd op duurzaamheid. Onbewust zijn ze echter al veel langer bezig met het reduceren van emissies. Prins licht toe: “Al jarenlang doen we veel aan duurzaamheid, zoals brandstofbesparing, optimalisaties in de uitvoering van ons transport, het toepassen van alternatieve brandstoffen, investeren in lichter materieel en vernieuwing van het wagenpark. Als Baks vinden we het essentieel om te kijken hoe we ons transport duurzamer kunnen maken om zo onze voetprint te verkleinen. Daarnaast krijgen we vanuit klanten steeds meer vragen rondom duurzaamheid. Een focus op duurzaamheid zorgt niet alleen voor het reduceren van CO2-emissies, maar helpt je organisatie ook verder. Het geeft een verbetering van je organisatie en maakt je bestendiger voor de toekomst.”

Lees ook: Lean & Green Summit wil 'samen versnellen naar 2030'

Aanpak CO2-berekeningen

Voor het bepalen van de CO2-uitstoot van de logistieke activiteiten heeft Lekkerland eerst de scope bepaald, dat wil zeggen welke emissies meetellen. “Het gaat om het brandstofverbruik van de eigen vrachtwagens en het uitbestede transport, maar ook het elektriciteits- en gasverbruik van de gebouwen - opgesplitst per vestiging - en van de koelmiddelen. Bij elkaar leveren die onze CO2-footprint op.”

In het begin is de organisatie via Lean & Green begeleid. “Dat gebeurde met een raamwerk en instructies hoe je het beste een bestand kunt opbouwen. Je kunt het vrij eenvoudig met Excel doen. Nu zijn er ook speciale softwareprogramma’s op de markt om je CO2-uitstoot te berekenen. Inmiddels maken we gebruik van Shell Seth (Supply Energie Transition Hub), een digitaal platform dat is ontwikkeld voor de partners van Shell en dat automatisch de hoeveelheid ton CO2 berekent op basis van je verbruik.”

“Ga beginnen met het meten van CO2 en maak het bespreekbaar met klanten”

In het platform zit ook een benchmark. “Elke liter brandstof heeft een vaste CO2-uitstoot. Emissiefactoren zijn online te vinden op co2emissiefactoren.nl, en die vermenigvuldig je met de CO2-factor van bijvoorbeeld diesel. We berekenen de uitstoot ook per logistieke eenheid, bij ons per rolcontainer en in de toekomst ook per colli. Met allerlei maatregelen hebben we in de afgelopen jaren veel CO2-reductie bereikt, zoals netwerkoptimalisatie en efficiënte koeling. Dit moet je kunnen aantonen voor Lean & Green. Om daadwerkelijk bij te kunnen sturen en te reduceren, gaan we dit jaar de CO2-berekeningen uitvoeren per kwartaal”, aldus Den Boer.

Meer lading, minder ritten

Ook Baks Logistiek is aangesloten bij Lean & Green; in januari van dit jaar behaalde het bedrijf de tweede Star. “De meting deden we eerst via Excel. Sinds vorig jaar gebruiken we een tool die we samen met UC Groep & Visma Connect ontwikkeld hebben. Het voordeel van de tool is dat we nu meten volgens Europese maatstaven en de CO2-uistoot per zending en per klant inzichtelijk hebben. Dit geeft een goede basis om vervolgens te kijken of er mogelijkheden tot CO2-reductie zijn. We kijken waar we zelf kunnen optimaliseren.”

Duurzaamheid en CO2-besparing zijn nu vaste onderdelen in de gesprekken met de klanten van Baks. “We rekenen klanten voor op welke trajecten welke besparing te behalen is. En daarmee halen we mooie resultaten. Zo hebben we op een traject naar Duitsland met een klant een verhoging van twee ton per rit bereikt. Dat scheelt op jaarbasis 8% ritten en dus minder CO2-uitstoot en minder kosten. Het goed inzichtelijk krijgen van je CO2-uitstoot geeft een andere blik op het behalen van optimalisaties”, aldus Prins die tot slot een tip heeft voor andere vervoerders: “Ga beginnen met het meten van CO2 en maak het bespreekbaar met klanten.”