Duizenden kilo’s drugs, automatische vuurwapens, grote hoeveelheden contant geld en personen die in een vrachtwagen inbreken. Allemaal voorbeelden waarmee bedrijven in de transport en logistiek geconfronteerd kunnen worden. Criminelen hebben namelijk transport in reguliere, legale goederenstromen nodig om niet op te vallen. Daarnaast komt het regelmatig voor dat er beperkt zicht en controle op de lading is, en is de pakkans heel klein. Dit maakt deze branche aantrekkelijk voor ondermijnende criminaliteit.

Kwetsbaar wegtransport


Met name het transportvervoer over de weg is kwetsbaar. Drugs komen in de Nederlandse havens binnen en worden vervolgens vaak over de weg naar andere landen getransporteerd. Jeroen Bakker: “Er zijn transportbedrijven die ongewild en onder dwang bij de smokkel van verdovende middelen betrokken raken. Vrachtwagenchauffeurs kunnen op verschillende manieren slachtoffer worden van drugcriminaliteit. Ze weten ook niet altijd dat in hun lading drugs verstopt zit. Er zijn voorbeelden dat chauffeurs worden klemgereden of gedwongen naar een andere locatie te rijden. Daarnaast worden chauffeurs geronseld voor criminele activiteiten of infiltreren criminelen juist weer in een transportbedrijf. Criminelen gaan hierbij heel strategisch te werk en zetten verleidingstechnieken in om anderen te overtuigen activiteiten voor hen uit te voeren. Het is belangrijk dat chauffeurs en andere logistieke medewerkers zich bewust zijn van de risico’s en hoe zij kunnen handelen.”

Actueel en praktijkgericht opleidingsprogramma

De opleidingskaders van de code 95 opleiding Criminaliteitspreventie waren tot nu toe met name gericht op diefstal van voertuigen, lading en goederen uit loodsen, fraude en vandalisme en veiligheid op parkeerplaatsen. De afgelopen jaren is ondermijning een hot topic geworden. Grofweg betekent ondermijning de vermenging van de onderwereld en de bovenwereld die onze samenleving aantast, ofwel ondermijnt. Criminelen maken gebruik van legale structuren in onze samenleving voor hun criminele activiteiten. Zo hebben ze bijvoorbeeld woningen, bedrijfsruimten en voertuigen nodig. En zoeken ze lucratieve manieren om crimineel verkregen geld te investeren en wit te wassen.

CBR breidt leerdoelen uit

“Het is dan ook belangrijk om branches, die aantrekkelijk zijn voor criminelen, bewust te maken van de risico’s, hen mee te nemen in de ontwikkelingen en de verleidingstechnieken van criminelen en handelingsperspectieven te bieden. Daarom ben ik blij dat het CBR bereid was om de leerdoelen in het raamwerk van deze opleiding uit te breiden,” aldus Bakker. Henk-Christian de Haan, manager Certificering & Toezicht bij het CBR vult aan: “Vanuit het CBR werken we continu aan het verhogen van de kwaliteit van de nascholing voor code 95. Het is belangrijk dat de nascholing zo goed mogelijk aansluit bij de beroepspraktijk en het is goed om hierover in gesprek te zijn met opleiders en branchepartijen. Met als resultaat dat voor de nascholingscursus Criminaliteitspreventie het thema ondermijnende criminaliteit is toegevoegd aan de leerdoelen.”

Lees ook: Cybercriminaliteit: ‘Ook in transport en logistiek is de mens vaak zwakste schakel’