Shurgard, eigenaar en aanbieder van opslag in Europa, en LEAP24, aanbieder van snellaadstations voor elektrische bedrijfsvoertuigen, hebben een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Deze overeenkomst markeert een stap naar de introductie van elektrisch snelladen op Shurgardvestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Groeiende vraag naar oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen

LEAP24 neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het ontwerp, de installatie en het onderhoud van snellaadstations op Shurgardvestigingen. Hiermee combineren beide bedrijven hun expertise om duurzame mobiliteit te stimuleren en te voldoen aan de groeiende vraag naar oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen. Met de opdracht zullen uiteindelijk zo’n 70 Shurgardvestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk worden geëlektrificeerd. In Nederland betekent de samenwerking een toename van 46 snellaadpunten, in het Verenigd Koninkrijk zorgen de 24 locaties in en rondom Londen voor een definitieve doorbraak van LEAP24 in deze groeiende markt.

De combinatie van flexibele opslag en elektrisch laden

“De samenwerking tussen Shurgard en LEAP24 geeft een impuls aan de realisatie van emissievrij vervoer. De combinatie van flexibele opslag en elektrisch laden is een belangrijk ingrediënt voor het succes van zero-emissie zones in veel Nederlandse steden en de ontwikkeling van ons netwerk in en rondom Londen”, aldus Pelle Schlichting, founder van LEAP24.

Opkomst van milieu- of zero-emissie zones in steden

De komende jaren zal het aantal elektrische voertuigen snel toenemen, met name door de opkomst van milieu- of zero-emissie zones in steden. Shurgard en LEAP24 zien de samenwerking als een logische stap om te voorzien in de groeiende behoefte aan duurzame mobiliteit en logistiek in en rondom steden. Flexibele opslagruimtes in combinatie met snellaadstations zijn een ideale mobiliteitshub voor emissievrije stadslogistiek en last mile delivery. Door de ligging rondom milieu- of zero emissiezones, op drukke routes of nabij bedrijven worden bedrijfszekerheid en continuïteit gegarandeerd.

De LEAP24 oplossing zal bestaan uit een zogenaamd ‘point’, dit is een openbaar snellaadstation met twee ruime opstelplekken en een dubbele snellader van 240 kW waarmee voertuigen in ongeveer 30 minuten weer tot 80% zijn opgeladen. Iedere locatie is 24 uur per dag geopend, publiek toegankelijk en alle gangbare laadpassen worden geaccepteerd.

In de loop van 2024

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst betekent de start van de implementatie van elektrische snellaadstations op Shurgardvestigingen in Nederland en het Verenigd Koninkrijk. De eerste locaties zullen in Londen worden gerealiseerd.

Verwacht wordt dat in de loop van 2024 de eerste snellaadstations operationeel zullen zijn.