De survey van TLN wees uit dat minder dan 4% van de voertuigen die daarvoor in aanmerking komen, eind vorig jaar de tachograaf al vervangen hebben. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat ze zelf nog geen actie hebben ondernomen. Van de ondernemingen die feitelijk wel al geprobeerd hebben te retrofitten voor eind 2024, lukte dat echter niet in een derde van de gevallen, om uiteenlopende redenen.

Stilstand

Europees breed moeten er nog miljoenen voertuigen geretrofit worden, niemand weet exact hoeveel. Bij onvoldoende spreiding van deze aantallen zullen voertuigen mogelijk stil komen te staan. Het is dus belangrijk dat alle ondernemingen in actie komen en een retrofit planning afspreken met de werkplaatsen. Het handigst is om gebruik te maken van het moment dat het voertuig toch al naar de werkplaats moet voor de ijking van de tachograaf of een de APK. Dat scheelt in kosten en tijd. Het lijkt er nu op dat nog onvoldoende ondernemingen in actie zijn gekomen. En de ondernemingen die wel in actie zijn gekomen, lopen tegen diverse obstakels aan die TLN in beeld wil brengen zodat er oplossingen kunnen komen.

Nieuwe enquête

TLN kondigde in januari al aan snel met een nieuwe enquête te komen, en die is nu gereed: klik hier voor de enquête.

TLN vraagt, als je internationale ritten verricht, ook al heb je eerder meegedaan, de enquête nogmaals in te vullen. De vragen zijn licht gewijzigd ten opzichte van de 1e versie en we zijn nu verder in de tijd.