De kilometerheffing geldt in eerste instantie voor alle vrachtwagens vanaf 7,5 ton. Met ingang van 2027 voor alle voertuigen van 3,5 ton en meer. De kilometerheffing geldt op het gros van de rijkswegen een deel van de gemeentelijk wegen. Met ingang van 2028 zal de heffing op het gehele Deense wegennet worden berekend.

De CO2-emissieklasse van een voertuig bepaalt de hoogte van de heffing. Die classificering is niet gelijk aan de Euronormering. Een zware vrachtwagen uit emissieklasse 5 gaat 0,2 Deense kroon per gereden kilometer ofwel 2 tot 3 eurocent per gereden kilometer. De betalingen kunnen worden gedaan via een tolkastje in de cabine of het kopen van een ticket.

Handhaving gebeurt zowel op diverse vaste punten langs het wegennet, als op flexibele controlepunten. Bij geconstateerde overtredingen worden zowel Deense als buitenlandse vrachtwagens beboet.