In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek en is mogelijk dankzij SOOB.

2020: groei neemt af

Verwachtingen voor dit jaar en komend jaar voor de Nederlandse economie zijn dat de groei gaat afnemen. Er is dus nog wel economische groei, maar het gaat minder hard. Sectorinstituut Transport en Logistiek: "Verwachtingen voor 2020 over omzet, personeelssterkte en investeringen zijn minder positief dan ze destijds waren voor 2019.” 

Tegelijkertijd ligt het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs hoog en blijft het voor werkgevers lastig om chauffeurs te vinden. Een derde van de ondernemers in het goederenvervoer over de weg zegt last te hebben van een tekort aan personeel.

Lees verder onder de foto.
verwachtingen 2020

Meer arbeidsmarktontwikkelingen

In deze Sectormonitor zien we onder andere de volgende arbeidsmarktontwikkelingen:

-  De verwachtingen voor 2020 over omzet, personeelssterkte en investeringen zijn minder positief dan ze een jaar eerder waren voor 2019;
- Het ondernemersvertrouwen daalt naar neutraal. Ondernemers transport en logistiek zijn minder positief over ontwikkeling omzet, bedrijvigheid en winstgevendheid in het afgelopen kwartaal;
- Het aantal werkgevers neemt verder toe naar 6.913 (ten opzichte van 6.575 in 2018-Q3);
- Het aantal faillissementen neemt in 2019 (weer) toe. In het derde kwartaal gingen 28 bedrijven failliet (in 2018-Q3 waren dit er 23);
- Het aantal chauffeurs daalt van 87.819 in het tweede kwartaal naar 86.873 in het derde kwartaal. Voor het eerst sinds 2014, ligt de uitstroom hoger dan instroom: 1.973 chauffeurs stromen de sector in en 2.545 stromen uit;
- Het aandeel oproepkrachten van werknemers in de sector die niet-chauffeur zijn neemt toe tot 18 procent (was 16 procent in dezelfde periode een jaar eerder). Het aandeel parttimers stijgt tot 27 procent (was 26 procent in 2018-Q3);
- De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet-chauffeurs zijn daalt tot 41,4 jaar en de gemiddelde leeftijd van chauffeurs loopt verder op tot 45.

Lees hier de Sectormonitor 2019-Q3 – Ontwikkelingen arbeidsmarkt transport & logistiek.