Vaak hoor ik HVO als ‘magisch woord’ rondzoemen aan de vergadertafels. Als je als inkoper transport een snelle calculatie doet waar je je euro het beste aan kunt besteden om CO2-reductie te behalen, dan komt HVO er waarschijnlijk als winnaar uit. Er staat in de brochures dat er tot wel 90% CO2-reductie mee te behalen valt en het is te gebruiken in Euro VI-trucks voor een kleine meerprijs.  

We zien bedrijven in actie komen met de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD). Die wet treedt in 2024 in werking en dwingt grote bedrijven om de impact van hun activiteiten te delen in hun jaarrapporten. Ze zoeken naar manieren om snel hun totale CO2-emissie te laten dalen. Transport leent zich hier goed voor en HVO lijkt een easy fix die snel te implementeren is en waarmee stappen kunnen worden gezet. 

Wat is HVO ook alweer? HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil, ook wel blauwe diesel of XTL genoemd. Het is gemaakt van hernieuwbare grondstoffen uit plantaardig of dierlijk materiaal. Ofwel ‘gebruikt frituurvet en plantenresten uit landbouw of industrie’. Dit frituurvet werd vroeger ook al hergebruikt, maar dan als grondstof in de veevoeder-, cosmetische en zeepindustrie. Hier kwam nagenoeg geen CO2-uitstoot bij kijken. Nu wordt het als brandstof gebruikt waarbij CO2 wél vrijkomt. Overigens is de herkomst en samenstelling van HVO vatbaar voor fraude, zo is uit onderzoeken gebleken. 

HVO claimt CO2-reductie van 80% of zelfs soms 90%, maar het is in werkelijkheid voor 90% CO2-neutraal en geen reductie. Stel de vraag maar eens scherp aan je leverancier. De CO2 is ooit uit de atmosfeer gehaald bij het kweken van bijvoorbeeld zonnebloemen, om frituurolie van te kunnen maken, en komt er nu weer met dezelfde mate in terug. We stoten met onze trucks wél C02 uit bij het rijden op HVO. 

De transportsector moet voor 2030 twee megaton CO2 minder uitstoten. En dat terwijl onze sector elk jaar groeit. CO2-neutraal leidt in absolute zin tot meer CO2-uitstoot. Reduceren is wat er moet gebeuren. Er lijkt ons zand in de ogen gestrooid te worden met claims als 80% en 90% reductie, terwijl HVO CO2-neutraal is. Ook Brussel geeft aan dat HVO niet bij kan dragen aan de CO2-doelstellingen voor truckfabrikanten.  

Als mens achter de transportondernemer mag je jezelf ook de vraag stellen of je nu echt CO2-vermindering wilt en daarnaar wilt handelen. HVO inkopen is de hele dag hozen in een boot met een lek, maar het lek zelf niet dichten. Op papier lijkt HVO mooi te kloppen, maar daar hebben de volgende generaties niets aan als ze toch met natte voeten staan.

Marie-José Baartmans is directeur en mede-eigenaar van BREYTNER 

Lees ook: DPD Nederland samen met Vos Logistics over op HVO