Met de publicatie van de specificaties voor de nieuwe tachograaf is Continental de volgende ontwikkel- en engineeringsfase gestart. “We hebben de afgelopen maanden al heel veel voorbereid”, vertelt Rob Tamse, managing director van Continental Automotive Trading Nederland. “We zijn blij dat de benodigde informatie nu bekend is en we eindelijk van start kunnen gaan. Wij doen ons best om de vaak ingewikkelde regelgeving zo in onze tachograaf te verwerken dat alles logisch en begrijpelijk is en chauffeurs de tachograaf straks onbezorgd kunnen gebruiken. We streven ernaar de nieuwe generatie snel op de markt te brengen.” 

Tachograaf checkt cabotage en detachering 

Continental benadrukt het belang van de DTCO als instrument dat het mogelijk maakt de doelen van sociaal en vervoersbeleid waar te maken. “Wij zijn blij dat de Europese Commissie de tachograaf onderkent als middel voor het bevorderen van eerlijke concurrentie op de Europese wegen”, zegt Tamse. “De tachograaf bestaat bijna honderd jaar. En dit is de eerste keer dat hij een beheersfunctie krijgt die verdergaat dan het registreren van rij- en rusttijden.” 

De next-generation intelligente tachograaf van Continental maakt het namelijk mogelijk om de regels met betrekking tot cabotage en detachering van werknemers in de vervoerssector uit het Europese Mobility Package te controleren. Hiervoor zullen de tachografen in de toekomst grensoverschrijdingen registreren via een satellietplaatsbepalingssysteem. Bij een vermoeden van overtreding kunnen controleurs zien hoeveel ritten het voertuig en de bestuurder hebben uitgevoerd en wanneer en in welke landen deze ritten hebben plaatsgevonden.

ITS-interface

Het tachograafprogramma wordt daarmee de eerste toepassing wereldwijd die gebruikmaakt van de beschikbare Galileo-dienst voor authenticatie van navigatiesignalen. De ITS-interface, die voorheen optioneel was, wordt verplicht en krijgt de vorm van een bluetoothinterface. Naast monitoring van cabotage maakt dit in de toekomst veel meer gebruiksscenario's mogelijk. De tachograaf kan data in betrouwbare, veilige en traceerbare gegevens omzetten. Dit biedt mogelijkheden voor allerlei microservices die het werk van wagenparkbeheerders sterk gaan vergemakkelijken.

Wat is de tijdslijn? 

De tijdslijn voor de invoering van de nieuwe tachograaf is als volgt:

  • Augustus 2023: alle nieuw geregistreerde voertuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht van meer dan 3,5 ton moeten van een tweede generatie intelligente tachograaf worden voorzien;
  • Eind 2024: in voertuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht van meer dan 3,5 ton die worden gebruikt voor internationaal vervoer, moeten oude analoge of digitale tachografen worden vervangen. Dit geldt niet voor de intelligente tachograaf van de eerste generatie;
  • September 2025: voertuigen met een maximaal toelaatbaar gewicht van meer dan 3,5 ton met de eerste generatie intelligente tachograaf moeten worden aangepast. Dit geldt alleen als de voertuigen worden gebruikt voor internationaal vervoer.