“Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in transport en logistiek veranderen mee met de gevolgen van de coronacrisis”, meldt STL. “In het vierde kwartaal was er een omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer van 2,9 procent ten opzichte van 2019-Q4 en een omzetdaling in logistieke dienstverlening van 1,1 procent. Over heel 2020 is er sprake van een omzetdaling in beide branches ten opzichte van 2019: 1,3 procent in goederenvervoer over de weg en 4,9 procent in logistieke dienstverlening.”

Meer en minder vacatures

Uit de Sectormonitor blijkt dat de instroom van werknemers in de WW in heel 2020 hoger is dan in 2019. Kort na het intreden van de coronacrisis in april piekte de instroom. In december vorig jaar stroomden 462 chauffeurs en 493 transportplanners en logistiek medewerkers in WW in. Een jaar eerder waren dat 282 chauffeurs en 256 transportplanners en logistiek medewerkers. De instroom in WW wordt volgens UWV (2020) nog gedempt door de steunmaatregelen van de Overheid (NOW-regelingen).

Over de Sectormonitor

In de Sectormonitor worden per kwartaal arbeidsmarktontwikkelingen gemonitord van werknemers en werkgevers die zijn aangesloten bij SOOB/Pensioenfonds Vervoer. De cijfers gaan naast het afgelopen kwartaal, ook deels over het lopende kwartaal, om goed aan te sluiten bij de actuele ontwikkelingen. De Sectormonitor komt tot stand in opdracht van de sociale partners TLN, VVT, FNV Transport en Logistiek en CNV Vakmensen. De uitvoering is in handen van Sectorinstituut Transport en Logistiek (STL) en is mogelijk dankzij SOOB.

Ondertussen neemt het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs toe en het aantal vacatures voor logistiek medewerkers af. Tijdens de lockdowns in 2020-Q4 waren er circa 7.000 vacatures voor chauffeurs en 5.300 voor logistiek medewerkers.

Minder faillissementen dankzij steunmaatregelen

Het aantal bedrijven en totale aantal werknemers liggen iets hoger dan vorig jaar (7.022 bedrijven in 2020-Q4 tegen 6.962 in 2019-Q4 en 158.362 werknemers in 2020-Q4 en 154.810 in 2019-Q4). Het totaal aantal bedrijven in Nederland nam in 2020 ook toe tijdens coronacrisis. Dit hangt volgens CBS samen met het hoge aantal bedrijfsoprichtingen en het (historisch) lage aantal faillissementen waarbij de steunmaatregelen van de overheid een belangrijke rol spelen (CBS, 2021). De toename van het aantal bedrijven in 2020 in Nederland (en ook in de sector) lag wel lager dan in de voorgaande jaren. Het aantal faillissementen ligt in 2020-Q4 (en ook in heel 2020) lager dan jaar eerder (104 bedrijven in 2020 tegen 135 in 2019).

Evenveel, maar oudere chauffeurs

De in- en uitstroom van totale aantal werknemers in 2020-Q4 ligt op een hoger niveau dan jaar eerder (veel in- uitstroom oproepkrachten). De in- en uitstroom chauffeurs ligt op een lager niveau en zeer dicht op elkaar: in 2020-Q4 stromen 2.229 chauffeurs de sector in en stromen er 2.227 uit. De pensioenuitstroom neemt in 2020 sterk toe (1.306 in 2020 tegen 958 in 2019). Het aantal chauffeurs is sinds eerste kwartaal 2020 min of meer stabiel (89.216 in 2020-Q4). Het aandeel oproepkrachten neemt toe tot 19 procent (was 18 procent in 2019-Q4) en het aandeel parttimers stijgt tot 29 procent (was 28 procent in 2019-Q4). De gemiddelde leeftijd van werknemers die niet chauffeur zijn, daalt tot 40,5 jaar, terwijl de gemiddelde leeftijd van chauffeurs oploopt tot 45 jaar.

Lees hier de complete Sectormonitor transport en logistiek 2020-Q4.