In totaal was de binnenvaart vorig jaar goed voor 349 miljoen ton aan goederen. Dat was 2,3 procent minder dan een jaar eerder. Internationale transporten zagen het totale gewicht met 4,1 procent dalen.

Daling internationale binnenvaart

Vooral het verschepen van droge bulk, zoals kolen en ijzererts, droeg bij aan de daling. Hier was sprake van een daling van bijna 9 procent. Het gewicht aan natte bulkgoederen als ruwe olie, benzine, diesel, maar ook vloeibare chemicaliën en eetbare oliën en vetten, steeg met 1,7 procent.

De daling van het internationaal vervoerde gewicht werd op zijn beurt weer veroorzaakt door afgenomen afvoer en doorvoer. Binnenvaartschepen vervoerden in 2020 bijna 116 miljoen ton vanuit Nederland naar een buitenlandse bestemming. Dit is een daling van 6,5 procent in vergelijking met een jaar eerder.

Vooral minder naar Duitsland

Vooral naar Duitsland werd minder verscheept. De afvoer van goederen vanuit Nederland naar Duitsland daalde in 2020 met 14,3 procent naar 61 miljoen ton. Er werden vooral minder kolen naar Duitsland vervoerd, een trend die al jaren aan de gang is. Ook het vervoer van ijzererts lag beduidend lager.

Havengebied Rotterdam

Ongeveer de helft van de geladen en geloste goederen is afkomstig uit het havengebied Rotterdam. De totale overslag van goederen door binnenvaartschepen daalde hier vorig jaar met 0,9 procent tot 150 miljoen ton. De aanvoer door binnenvaartschepen naar Rotterdam nam met dik 8 procent toe. De afvoer zakte met bijna 5 procent in.