Niet alleen de mensen thuis en de bakker op de hoek gaan gebukt onder de extreem hoge gasprijzen, ook transportondernemers die geïnvesteerd hebben in lng-trucks worden hard geraakt, betogen TLN, evofenedex en Bio-LNG Platform in de brief. Inmiddels is het prijsverschil met diesel opgelopen tot 50 cent per kilometer. Voor een gemiddelde vrachtauto die 120.000 kilometer per jaar rijdt is dit dus een verschil van € 60.000 per jaar, rekenen zij de minister voor.

Verduurzaming vrachtverkeer

Daarom van belang dat deze ondernemers steun geboden krijgen, vinden de briefschrijvers. Deze ondernemers hebben bewust gekozen voor (bio-)lng als schonere brandstof. “Dit temeer omdat het ondernemers zijn die koploper willen zijn in het verduurzamen van het vrachtverkeer. Zij hebben hun nek uitgestoken door te kiezen voor (bio-)lng als schonere brandstof. Zij verwachtten en mochten redelijkerwijs verwachten dat de overheid de onrendabele top van deze schonere brandstof met actief verduurzamingsbeleid en passende instrumenten zou verkleinen en wegnemen. Zij krijgen echter nu de rekening gepresenteerd en dreigen door de disruptie op energiemarkten volledig kopje onder te gaan.” 

Lng-trucks staan stil

De ongeveer 1.000 lng-trucks die nu rondrijden, rijden voor 20 tot 30 procent op bio-lng en reduceren daarmee ongeveer 0,2 Mton CO2-uitstoot. “Wij signaleren dat ondernemers die lng-trucks exploiteren, om te kunnen overleven, hun lng-trucks buiten gebruik stellen en terugvallen op vervuilendere dieseltrucks. Gelet op de economische levensduur van gemiddeld zeven jaar, betekent dit dat het groeipad naar 7.000 bio-lng-trucks in 2030 niet gehaald gaat worden. Om uitzicht te houden op het realiseren van dit doel moet nú worden ingegrepen.”

7.000 lng-vrachtwagens

TLN, evofenedex en Bio-LNG Platform zien een voorlopige oplossing in de regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) voor mkb’ers, waaraan het kabinet momenteel werkt. Zij schrijven: ‘Wij achten het nodig dat er maatregelen worden getroffen om ondernemers die lng-trucks exploiteren, te helpen om op korte termijn de actuele crisis te kunnen overleven. Zowel bij monde van de regering als vanuit de Kamer is uitgesproken dat mkb’ers, die onevenredig worden getroffen door sterk stijgende energielasten hulp geboden moet worden. Ondernemers die lng-trucks exploiteren behoren tot die doelgroep. Daarom vragen wij u om ondernemers met lng-trucks mee te nemen in de compensatieregeling.” 

Voor de lange termijn voorzien de drie partijen te nemen maatregelen om een “vertrouwenwekkend en realistisch groeipad” naar 7.000 (bio-)lng-trucks in 2030 te creëren en zo uitzicht te houden op het realiseren van de doelen uit het Klimaatakkoord.

Lees hier de volledige brandbrief.