Werkgevers konden vanwege de coronacrisis steun aanvragen onder de noemer van Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). In de tweede periode NOW, die liep van juni tot en met september 2020, werd landelijk aan ruim 63.500 werkgevers een voorschot toegekend. Het aanvragen en ontvangen van het voorschot was de eerste stap van het proces. Bij de definitieve berekening wordt, aan de hand van de loonsom in de tweede NOW-periode en het daadwerkelijke omzetverlies, bepaald op welke tegemoetkoming werkgevers daadwerkelijk recht hebben. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Werkgevers moeten uiterlijk 31 maart 2022 de aanvraag indienen voor die definitieve berekening of het uitstel voor de derden- of accountantsverklaring.

Definitieve berekening NOW

Van de 2.671 NOW-ontvangers in de transport- en logistieke branche hebben er inmiddels 1.158 (43,4 procent) hun aanvraag voor de definitieve berekening ingediend; 1.513 werkgevers (56,6 procent) moeten dat dus nog doen. Dat zijn er in verhouding meer dan het landelijk gemiddelde. Landelijk waren er zo’n 63.500 werkgevers die een voorschot hebben ontvangen. Daarvan heeft inmiddels bijna 49 procent (31.000 werkgevers) de definitieve berekening aangevraagd, ruim 51 procent (32.500 werkgevers) moet dat nog doen. Wanneer een werkgever die aanvraag niet indient kan UWV geen definitieve berekening maken en wordt de tegemoetkoming bepaald op € 0. Het volledige voorschot moet dan terugbetaald worden.

“Uit onderzoek blijkt gelukkig dat bijna alle werkgevers inmiddels weten dat ze die aanvraag moeten doen en dat ze daar vaak ook al mee bezig zijn”, zegt UWV-bestuursvoorzitter Maarten Camps. “Toch moet ruim een kwart de werkgevers die de definitieve berekening nog niet hebben aangevraagd, nog met de klus beginnen. We raden hen aan daar nu echt mee aan de slag te gaan, want het kost vaak toch wel wat tijd om alle informatie te verzamelen en aan te leveren.”

UWV: Uitstel is mogelijk

Werkgevers die meer dan € 20.000 aan voorschot hebben ontvangen, hebben een zogeheten derdenverklaring nodig (bijvoorbeeld van hun boekhouder) of een accountantsverklaring. Net als bij de definitieve berekening voor de eerste periode NOW is het mogelijk om daar extra uitstel voor te krijgen. “Het zal ook nu weer druk zijn bij boekhouders en accountants en dat kan ervoor zorgen dat het niet lukt om op 31 maart die derden- of accountantsverklaring afgerond te hebben”, zegt Camps. “Maar het is belangrijk dat ondernemers dat dan wel uiterlijk 31 maart aangeven. We hebben daarvoor een speciaal formulier op onze website staan.”

De deadline nadert

UWV gaat werkgevers de komende maand nog nadrukkelijk wijzen op de naderende deadline. Dat gebeurt enerzijds door werkgevers rechtstreeks te mailen en te bellen, anderzijds door middel van onder meer onlineadvertenties en radiospotjes.

Alle informatie over het aanvragen van de definitieve berekening voor de tweede periode NOW is te vinden op de website van UWV.